Partner serwisu
03 kwietnia 2020

MI przeznaczy 439 mln zł na modernizację dróg krajowych

Kategoria: Z życia branży

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt tych to ponad 439 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, budową przepustów i mostów na drogach krajowych, zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym oraz wyprowadzeniem nadmiernego ruchu drogowego z obszarów zabudowanych.

MI przeznaczy 439 mln zł na modernizację dróg krajowych

Zadania te będą realizowane w województwach: lubuskim, dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 •          Rozbudowa DK 92 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel. Zakres zadania przewiduje budowę ronda w granicach pasa drogowego DK 92. Okres realizacji: 2021–2022

 

 •          Rozbudowa DK 27 na odc. Nowogród Bobrzański - Świdnica. W ramach zadania nastąpi podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś. Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni, budowę chodnika, przebudowę skrzyżowań, budowę i rozbudowę zatok autobusowych, korektę łuków, przebudowę mostu, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę oznakowania i urządzeń BRD.. Okres realizacji: 2025-2027

 

 •          Rozbudowa DK 27 na odc. w. Żary - Żary. W ramach zadania nastąpi podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś. Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę ścieżki rowerowej, budowę i rozbudowę zatok autobusowych oraz przebudowę oznakowania i urządzeń BRD. Okres realizacji: 2025-2027

 

 •          Rozbudowa DK 22 na odc. Strzelce Krajeńskie – granica województwa. W ramach zadania nastąpi podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś. Zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowań, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę istniejących i budowę nowych chodników, budowę ciągu pieszo – rowerowego na odc. Dobiegniew – Rolewice, budowę nowego obiektu mostowego, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę istniejących przepustów drogowych.   Okres realizacji: 2025–2027

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 •          Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie. Zadanie polega na budowie nowego obiektu mostowego dostosowanego do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A wg PN-85/S/10030 oraz uporządkowania wlotów ulic Syrokomli i Kościelnej. Ponadto przebudowany zostanie układ pieszy w rejonie obiektu oraz wykonana zostanie kładka obok mostu dla pieszych. Okres realizacji: 2023-2024

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 •          Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice, tj. od km 414+745 do km 416+393 oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym. Zadanie obejmuje budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 228 m i powierzchni 774 m2 po prawej stronie drogi ekspresowej S8. Inwestycja obejmuje również wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Żyrardowskiej w Mszczonowie. Okres realizacji: 2020

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 •          Budowa ekranów akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na odcinku DK 44 (ul. Gliwicka) w Mikołowie (od km 14+900 do km 16+900). Zadanie obejmuje wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w Mikołowie (ul. Gliwicka) oraz utworzenie strefy ruchu uspokojonego wraz z wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okres realizacji: 2022

 

 •          Wykonanie zabudowy dylatacji na wiadukcie WA-470 osłonami akustycznymi w m. Knurów. Zadanie obejmuje wykonanie i montaż 34 osłon akustycznych dylatacji na wiadukcie WA-470 zlokalizowanym w sąsiedztwie osiedla Farskie Pola w ciągu autostrady A1. Okres realizacji: 2021

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 •          Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1924K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice. Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego w ciągu DK 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1924K oraz drogą gminną. Zakres prac przewiduje m.in. budowę odcinków dróg samorządowych w nowym śladzie oraz likwidację pasa dla skrętu w lewo z drogi krajowej w drogę powiatową, zamknięcie pasa środkowego rozdzielającego jezdnie DK 7 oraz likwidację przejścia dla pieszych przez DK 7. W ramach zadania powstanie nowe połączenie drogi powiatowej i drogi gminnej do DK 7 obsługujące tylko skręt w prawo, dodatkowo wyposażone w pasy wyłączania i pasy włączania do DK 7. Droga powiatową w skorygowanym przebiegu zostanie poprowadzona w murach oporowych zmiennej wysokości, a na odcinku pod DK 7 – w tunelu z funkcją przejścia podziemnego dla pieszych. Okres realizacji: 2023–2024

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 •          Budowa mostu przez potok Słony w miejscowości Brzostek w ciągu drogi krajowej nr 73. Zadanie polega na budowie nowego mostu oraz dojazdów do mostu, budowie i rozbiórce objazdu tymczasowego. Odcinek będzie dostosowany do nośności nawierzchni do 11,5 kN/oś. Ponadto wybudowane zostaną obustronne chodniki na moście i dojazdach. Okres realizacji: 2022–2023

 

 •          Budowa mostu przez potok Budzianka w ciągu drogi krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa. Zadanie polega na budowie nowego mostu i dojazdów do mostu oraz na budowie objazdu tymczasowego. Odcinek będzie dostosowany do nośności nawierzchni do 11,5 kN/oś. Ponadto wybudowane zostaną obustronne chodniki na moście i dojazdach. Okres realizacji: 2022–2023
źródło: www.gov.pl/web/infrastruktura
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ