Partner serwisu
Tylko u nas
26 lutego 2020

Efektywny podatek od nieruchomości

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Branża surowcowa wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych oraz posiadania wysokowartościowego majątku. Powoduje to duże obciążenia podatkiem od nieruchomości, budowli oraz gruntów. Koniec roku to najlepszy okres na weryfikację rozliczeń i zapewnienie ich efektywności. Rozpoczęcie działań w tym roku umożliwia jeszcze cofnięcie się do rozliczeń z 2014 r.

Efektywny podatek od nieruchomości

Stałym wyzwaniem przedsiębiorców jest poszukiwanie efektywności w zakresie ponoszonych kosztów, w tym podatkowych. Charakter
podatku od nieruchomości obciążającego majątku powoduje, że właściwie każda oszczędność ma charakter trwały i jest wykazywana nawet 6 lat wsteczoraz w każdej kolejnej deklaracji. Najnowsze orzecznictwo i praktyka w zakresie podatku od nieruchomości umożliwiają zgodną z prawem i niewymagającą raportowania optymalizację podatkową, szczególnie w kilku obszarach.


Właściwa kwalifikacja elementów wyrobisk górniczych

W aktualnym orzecznictwie przesądzono, że nie każdy element wyrobiska podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Przecina to wieloletnie spory w tym obszarze i pozwala ostatecznie ustalić granice opodatkowania. Z wyroku NSA wynika, że
niektóre rodzaje obudów górniczych mogą zostać uznane za konstrukcje oporowe i jako takie stanowić budowle. Nie dotyczy to jednak wszystkich rodzajów obudów, w tym obudów kotwowych charakterystycznych do górnictwa rud. W efekcie w tych przypadkach nie mamy do czynienia z budowlami, co powoduje istotne ograniczenie zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.


Obniżenie podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych


Absolutnie kluczową nowością w podatku od nieruchomości jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania dla budowli całkowicie zamortyzowanych. W tych przypadkach z przepisów wynika, że podstawą opodatkowania powinna być już kwota po odjęciu odpisów amortyzacyjnych – wartość po dokonaniu odpisów z dnia 1 stycznia ostatniego roku amortyzacji. Zasadę taką potwierdził WSA w Kielcach z 13 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Ke 3/19: „dla budowli zamortyzowanych podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniej amortyzacji, po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych”. Daje to podstawę do znacznych oszczędności, zwłaszcza dla zakładów posiadających w większości starsze obiekty, które zostały już zamortyzowane.
Również w tym przypadku mamy do czynienia z oszczędnością na stałe, działającą zarówno wstecz, jak i na przyszłość.


Nieopodatkowanie części budowlanych urządzeń technicznych


Kolejne wyroki sądów administracyjnych potwierdzają zasadę, że zwłaszcza obecnie – po 2015 r. – wszelkie zewnętrzne urządzenia techniczne posiadające własne fundamenty podlegają opodatkowaniu jedynie od samego fundamentu z wyłączeniem części technicznej, zwykle wartej znacznie więcej (fundament zwykle stanowi ok. 10% wartości całości). Dokonując wydzielenia wartości fundamentu, można więc oszczędzić 90% podatku od budowli/urządzenia technicznego.

Cały artykuł w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" 4/2019.

fot. 123rf.com fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ