Partner serwisu
26 lutego 2020

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - pierwszy etap przygotowania

Kategoria: Aktualności

GDDKiA opracowała studium korytarzowe dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Zgodnie z cyklem przygotowania inwestycji drogowej to dopiero początek i do ustalenia ostatecznego przebiegu drogi jeszcze wiele pracy.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - pierwszy etap przygotowania

Na stronie CPK wskazano tylko korytarze wariantów - do wyboru tego ostatecznego jeszcze dużo pracy i czasu

Informujemy, że warianty drogi wytyczone na mapach opublikowanych w serwisie internetowym spółki CPK, to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po 5 km szerokości, a zatem od pokazanego na mapach przebiegu trzeba po każdej ze stron dodać jeszcze pas ok. 2,5 km. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP.

Przypominamy, że obecna faza jest etapem początkowym, a wskazane przebiegi są jedynie wstępnie wytypowanymi korytarzami. Co to jest studium korytarzowe i w jakim celu je wykonujemy, opisaliśmy szerzej tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34797/Inwestycje-planujemy-z-wyprzedzeniem

Krok po kroku będziemy realizować, informować i konsultować

Wyznaczony w ramach Studium Korytarzowego korytarz o szerokości ok. 5 km, na kolejnym etapie wstępnych prac przygotowawczych, objęty będzie szczegółowymi analizami w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Jednym z niezbędnych elementów poprzedzających złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest informowanie i konsultowanie ze społeczeństwem wariantów przebiegu tras.

To właśnie na tym etapie odbędą się bezpośrednie konsultacje społeczne na temat proponowanych rozwiązań. Informacje o terminach i miejscach spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, na których zostaną przedstawione warianty przebiegu tras, będą ogłaszane m.in. w siedzibach władz samorządowych (gmin) przez które będą przebiegać warianty tras. Termin prowadzenia konsultacji społecznych uzależniony jest od opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Wybór wykonawcy tego etapu prac przygotowawczych nastąpi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Postępowanie zostanie ogłoszone dopiero po pozyskaniu finansowania omawianej inwestycji.

Nowelizacja rozporządzenia uwzględnia Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej

We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, gdzie dodano m.in. nowy przebieg sieci autostrad i dróg ekspresowych w związku z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym m.in. nowej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - obwodnica ta będzie składać się z drogi ekspresowej S50 na północy i autostrady A50 na południu od Warszawy.

Zgodnie z aktualizacją rozporządzenia powstaną nowe połączenia:

A50

A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Mszczonów - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki),

S50

A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Sochaczew - Wyszogród - S10 (Naruszewo) - Serock - S8 (Radzymin) - A2 (Mińsk Mazowiecki).

Kalendarium

2020 r. - pozyskanie finansowania na prace przygotowawcze, zatwierdzenie Programu Inwestycji, ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2020-2024 r. - wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej

2023 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wskazanie wariantu do realizacji)

2024-2028 r. - badania archeologiczne

2025 r. - przetarg na projekt i roboty budowlane

2026-2029 r. - projektowanie i roboty budowlane

CPK konsultuje obecnie Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla wszystkich elementów CPK

W przypadku Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej obecnie spółka Skarbu Państwa Centralny Port Komunikacyjny realizuje pierwszy etap prac planistycznych mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju. Dopiero na etapie prac przygotowawczych OAW ustalany będzie dokładny wariant drogi i analizowane będzie, gdzie droga zostanie zbudowana.

Zaprezentowane na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego objęte jest konsultacjami społecznymi jako element Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje te prowadzone są od 10 lutego i potrwają do 10 marca 2020 r. (włącznie) i polegają na przekazywaniu uwag do zaprezentowanego dokumentu poprzez formularze zaprezentowane na stronie internetowej.

W ramach konsultacji prowadzonych przez CPK, uwagi zgłoszone w obszarze drogowym będą przez nas analizowane i w miarę możliwości uwzględnione podczas prowadzenia kolejnych prac przygotowawczych dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

 

źródło: www.gddkia.gov.pl
fot. www.gddkia.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ