Partner serwisu
09 stycznia 2020

2019: większa liczba wypadków w polskim górnictwie

Kategoria: Aktualności

W 2019 roku w polskim górnictwie wzrosła wypadkowość śmiertelna z 21 wypadków śmiertelnych zaistniałych w 2018 roku do 23 wypadków śmiertelnych zaistniałych w 2019 roku. Zasadniczy wpływ na to zjawisko ma wzrost wypadkowości śmiertelnej w kopalniach rud miedzi z 1 w 2018 roku do pięciu w 2019 roku. Natomiast odnotowano duży spadek wypadkowości ciężkiej w porównaniu do roku poprzedniego z 15 wypadków zaistniałych w 2018 r. do 10 wypadków ciężkich zaistniałych w 2019 roku.

2019: większa liczba wypadków w polskim górnictwie

Analiza wypadków śmiertelnych i ciężkich w okresie dziesięciu lat wskazuje na tendencję spadkową. Suma wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w 2019 roku zmniejszyła się o trzy w porównaniu do 2018 roku.

Najczęstszą przyczyną wypadków były zdarzenia związane z zagrożeniami naturalnymi – zagrożeniem tąpaniami i odprężeniami w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

w związku z zagrożeniem tąpaniami - w 2018 roku miały miejsce 3 zdarzenia wypadkowe, w wyniku których poszkodowanych zostało 21 pracowników (6 wypadków śmiertelnych, 1 wypadek ciężki, 14 wypadków lekkich) natomiast w 2019 roku miało miejsce 5 zdarzeń wypadkowych, w wyniku których poszkodowanych zostało 64 pracowników (6 wypadków śmiertelnych, 2 wypadki ciężkie, 56 wypadków lekkich),

w związku z zagrożeniem odprężeniami w wyrobiskach - w 2018 roku miały miejsce 3 zdarzenia wypadkowe, w wyniku których 11 pracowników uległo wypadkom lekkim natomiast w 2019 roku miało miejsce 5 takich zdarzeń, w wyniku których poszkodowanych zostało 23 pracowników (1 wypadek ciężki i 22 wypadki lekkie).

W roku 2019 zaobserwowano duży udział wypadków spowodowanych „czynnikiem ludzkim”. Na 33 wypadki śmiertelne i ciężkie zaistniałe w 2019 roku aż  22 zaistniały z powodu błędów ludzkich, nieprzestrzegania podstawowych zasad i przepisów bhp, złej organizacji i koordynacji robót,  w szczególności z powodu:

stosowania niebezpiecznych metod pracy,

przebywania pracowników na drogach transportowych w czasie ruchu środków transportowych lub w bezpośrednim sąsiedztwie elementów maszyn,

nieprawidłowego wykonywania ręcznych prac transportowych (wykorzystywanie do ręcznych prac transportowych urządzeń niedostosowanych do tych prac),

nieprzestrzegania zasad regulaminów pracy kolei podziemnej oraz regulaminów transportu (wchodzenie do wozu kopalnianego bez uprzedniego wyłączenia trakcji elektrycznej, rozpoczęcie jazdy pociągiem pomimo braku zgody na rozpoczęcie jazdy),

wykonywania prac pod wpływem alkoholu,

stosowania urządzeń niesprawnych technicznie (eksploatowanie pojazdu z niesprawnym hamulcem, brak barierek ochronnych na podeście kombajnu, nieprawidłowe osadzenie kontenera na ramie),

stosowania urządzeń niezgodnie z dokumentacją (stosowanie rozdzielacza sekcji niezgodnie z przeznaczeniem),

wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych bez wyłączenia napięcia (porażenia prądem),

niedozwolonego przebywania na trasie będącego w ruchu przenośnika zgrzebłowego,

wykonywania prac niezgodnie z dokumentacją – instrukcją (płukanie rurociągu wysokociśnieniowego cieczą hydrauliczną zamiast wodą, brak zabezpieczenia ociosu węglowego podczas wykonywania wierceń, brak zabezpieczenia stropu w rejonie prowadzonej przebudowy),

stosowania niewłaściwych narzędzi do zleconych prac (zamiast dwóch kluczy - klucza i kilofa).

Przeprowadzone przez organy nadzoru górniczego kontrole górniczego wykazały, wynikały one często z nieświadomych błędów i niedostatecznego lub nieprofesjonalnego nadzoru ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu, wskutek nieznajomości określonych zasad obowiązujących w technologii i organizacji procesów eksploatacji złóż.   W okresie 11 miesięcy  2019 roku pracownicy urzędów górniczych przeprowadzili kontrole urządzeń energomechanicznych, na które przeznaczyli 18 866 roboczodniówek. W wyniku kontroli wstrzymali w 1 531 przypadkach ruch maszyn, urządzeń i instalacji bądź prowadzenie robót górniczych w warunkach niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla zatrudnionych pracowników bądź ruchu zakładu górniczego.
W związku z ww. zatrzymaniami organy nadzoru górniczego, w wydanych decyzjach, w formie nakazów określały niezbędne działania profilaktyczne.

NASTĘPNA STRONA

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ