Partner serwisu
07 stycznia 2020

Jest decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50

Kategoria: Aktualności

31 grudnia 2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50.

Jest decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50

Obowiązki nałożone na Inwestora

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył szereg obowiązków, które podczas realizacji i eksploatacji inwestycji musi spełnić GDDKiA. Jednym z najważniejszych jest objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia a także wykonanie analizy porealizacyjnej po roku od oddania trasy do użytku.

Przebieg i parametry techniczne obwodnicy

Planowana trasa będzie przebiegać po nowym śladzie przez tereny powiatu otwockiego (w gminie Kołbiel) oraz powiatu mińskiego (w gminie Mińsk Mazowiecki). Obwodnica o długości ok. 11,3 km będzie posiadała parametry ruchu głównego przyspieszonego (GP). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki,  drogi  do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

W lutym 2017 roku podpisana została umowa z firmą Trakt Sp. z o.o. na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bodowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50. Wynikiem analizy wielokryterialnej przeprowadzonej przez projektanta, spośród sześciu analizowanych przebiegów najkorzystniejszym okazał się wariant 1. Dla tego wariantu została wydana decyzja środowiskowa.

W ramach przygotowywanej dokumentacji projektant wykona również rozpoznanie geologiczne terenu. Termin umowny mija w czerwcu 2020r.

Kolejny etap przygotowania i realizacji inwestycji

Kolejnym krokiem, po pozyskaniu środków finansowych, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie „projektuj i buduj” wybuduje drogę.

źródło: www.gddkia.gov.pl
fot. www.gddkia.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ