Partner serwisu
09 grudnia 2019

Główny Urząd Statystyczny udostępnił dane o środowisku za 2018 rok

Kategoria: Aktualności

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny udostępnił opracowanie pt. "Ochrona środowiska", syntetyczny zbiór danych o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska w 2018 r. na tle lat poprzednich. Informacje pochodzą z podsystemów funkcjonujących w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz ze źródeł administracyjnych.

Główny Urząd Statystyczny udostępnił dane o środowisku za 2018 rok

W publikacji zawarte są dane w podziale na: województwa, podregiony i powiaty, a także, dla wybranych dziedzin, dla terenów o dużej skali występowania zagrożeń, regionów hydrologicznych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, jednostek organizacyjnych leśnictwa, obiektów i obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych i uzdrowisk.
 

Zakres tematyczny obejmuje warunki naturalne i poszczególne komponenty środowiska, gospodarkę wodno-ściekową, zanieczyszczenia i ochronę powietrza, promieniowanie i hałas, gospodarkę odpadami i zasoby naturalne. Ukazano także działalność na rzecz ochrony i kontroli środowiska oraz porównania międzynarodowe.
 

Wiele rozdziałów zawiera informacje interesujące geologów:

jaskinie,

wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi,

zasoby ważniejszych kopalin,

zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód podziemnych,

jakość wód podziemnych.
 

Cały dokument można pobrać w formacie pdf lub jako tabele, w formacie XLSX.

Cała informacja dostępna na stronie: www.pgi.gov.pl

źródło: www.pgi.gov.pl
fot. www.pgi.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ