Partner serwisu
09 grudnia 2019

PIG PIB udostępnił w internecie nowe arkusze map geologicznych i hydrogeologicznych

Kategoria: Aktualności

W Centralnej Bazie Danych Geologicznych udostępniona została Mapa koncesji na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie (koncesje łączne) węglowodorów oraz nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski i Mapy Hydrogeologicznej Polski.

PIG PIB udostępnił w internecie nowe arkusze map geologicznych i hydrogeologicznych

Mapy koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie oraz wydobywanie (…) węglowodorów (…)  powstają w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB, w Programie Geologii Złożowej i Gospodarczej. Są aktualizowane co miesiąc na podstawie informacji przesyłanych z ministerstwa do spraw środowiska oraz danych gromadzonych na bieżąco w bazie MIDAS. Przygotowywana jest również informacja przestrzenna, dotycząca koncesji na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie (koncesje łączne) węglowodorów.
 

Poza informacją geograficzną o położeniu obszarów poszczególnych koncesji użytkownik ma bezpośredni dostęp miedzy innymi do następujących danych: 

Numer i nazwa koncesji

Rodzaj koncesji

Numer i data decyzji koncesyjnej

Kopalina

Cel poszukiwawczy

Grupa kapitałowa, przedsiębiorca/operator
 

Nowy zasób cyfrowy, określany w skrócie jako "Węglowodory - koncesje (poszukiwawcze, rozpoznawcze, łączne)" udostępniany jest na kilka sposobów:

Usługa WMS, adres usługi dostępny w Katalogu usług sieciowych
https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/surowce_mineralne/konc_weglowodor/MapServer/WMSServer
 

W Internecie została udostępniona również nowa, duża partia arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - Pierwszy Poziom Wodonośny – Wrażliwość na zanieczyszczenia i Jakość wód. Mapa jest dostępna w formie plików JPG. Dodano 332 arkusze i od teraz łącznie dostępnych w internecie jest 822 arkuszy tej mapy. Równocześnie dodano 18 tekstów z objaśnieniami, zatem dostępnych jest 413 tekstów objaśnień do arkuszy.
 

Mapa zbiorcza MHP Pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie zawiera następujące informacje:

wrażliwość wód pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie,

granice jednostek hydrogeologicznych warunków występowania pierwszego poziomu wodonośnego,

obiekty i działania antropogeniczne pogarszające stan fizyko-chemiczny wód pierwszego poziomu wodonośnego (obszary przekształcone antropogenicznie, ogniska zanieczyszczeń),

 obszary objęte zasięgiem znaczącego obniżenia bądź podniesienia zwierciadła PPW.
 

Mapa zbiorcza MHP Pierwszy poziom wodonośny – jakość wód zawiera następujące informacje:

zawartość związków azotu w wodach pierwszego poziomu wodonośnego,

wybrane wskaźniki jakości wód pierwszego poziomu wodonośnego w punktach opróbowania (azotany, azotyny, jon amonowy, siarczany, chlorki, pH, PEW).
 

Trwa proces oddawania do użytku kolejnych finalnych produktów Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Zostały właśnie udostępnione mapy 17 arkuszy SMGP i 9 tekstów objaśnień, w związku z czym aktualnie jest już do pobrania w internecie 1036 arkuszy map i 1021 tekstów do nich.
 

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy wszystkich map możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG i GEOLOGIA. Użytkownicy, po zaznaczeniu interesujących ich arkuszy, są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe. Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.
 

Źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych

źródło: www.pgi.gov.pl
fot. www.pgi.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ