Partner serwisu
09 grudnia 2019

Spotkanie szkoleniowe Sekcji Ochrony Środowiska Klubu POLLAB

Kategoria: Aktualności

W dniach 3-4 grudnia 2019 r. Sekcja Ochrony Środowiska Klubu Polskich Laboratoriach Badawczych POLLAB zorganizowała w Kielcach drugie już w tym roku spotkanie szkoleniowe pod tytułem „Praktyka laboratoryjna”. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB od wielu lat jest aktywnym członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. W ramach Klubu POLLAB działają specjalistyczne sekcje i komisje, które organizują dla swoich członków między innymi spotkania o profilu szkoleniowym oraz badania biegłości. Przedstawiciele Instytutu uczestniczą w bieżących pracach wybranych sekcji i komisji oraz okazjonalnych spotkaniach, badaniach biegłości, szkoleniach i sympozjach. W dwudniowym spotkaniu Sekcji Ochrony Środowiska z ramienia Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB uczestniczyli: Anna Maksymowicz, Ewa Włodarczyk i Michał Wyszomierski.

Spotkanie szkoleniowe Sekcji Ochrony Środowiska Klubu POLLAB

Pierwszy dzień spotkania był poświęcony doskonaleniu kompetencji technicznych. Wykłady wygłosili między innymi przedstawiciele Głównego Urzędu Miar, Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Michał Wyszomierski z PIG-PIB przedstawił referat pt.: Wdrożenie i funkcjonowanie terenowego programu kontroli jakości stosowanego w monitoringu wód podziemnych (współautor - A. Rojek).
 

W drugim dniu spotkania uczestnicy skupili się na wdrożeniu najnowszego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025 pt.: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Wygłoszone referaty dotyczyły zarządzania personelem, weryfikacji i walidacji metod badawczych, identyfikacji ryzyk w pracy laboratorium, auditu wewnętrznego oraz problemów i wyzwań związanych z dostosowaniem systemu zarządzania do nowego wydania normy 17025.
 

W trakcie spotkania można było zapoznać się z ofertą firm funkcjonujących w branży laboratoryjnej. Obecni byli przedstawiciele wybranych dostawców wyposażenia pomiarowego i badawczego oraz usług szkoleniowych.
 

Uczestnictwo w spotkaniu Sekcji Ochrony Środowiska oraz rozmowy kuluarowe były okazją do wymiany doświadczeń oraz przyczynkiem do doskonalenia działalności laboratoryjnej i systemu zarządzania laboratoriów badawczych PIG-PIB.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Włodarczyk

źródło: www.pgi.gov.pl
fot. www.pgi.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ