Partner serwisu
Tylko u nas
21 czerwca 2019

Surowcowe luki nowych regulacji

Kategoria: Artykuły z czasopisma

29 października 2018 roku został przyjęty System Zarządzania Rozwojem Polski. Projektowane są w jego wykonaniu nowe regulacje (akty) planistyczne. System, jak i założenia regulacji, zawierają istotne luki i zagrożenia dla działalności geologiczno-górniczej, wykorzystywania zasobów mineralnych kraju i surowców wtórnych (złoża antropogeniczne).
 

Surowcowe luki nowych regulacji

Obecnie trwają prace legislacyjne nad nowymi ustawami, jak i planami, które będą miały wpływ na działalność geologiczną, górniczą i eksploracyjną surowców mineralnych oraz inwestycje eksploatacyjne. Powinnością władz państwa jest możliwie szybkie, ale i pełne, dokładne rozpoznawanie mineralnych zasobów surowców górotworu oraz aktualizowanie wiedzy o nich. Kiedyś zajmowały się tym właściwe urzędy centralne i przedsiębiorstwa państwowe, potem Instytut Geologiczny oraz Państwowy Instytut Geologiczny, teraz powinien się tym zajmować Państwowy Instytut Geologiczny – PIB oraz Służba Geologiczna. Jednak wraz z transformacją, rozwojem kraju, realizacją inwestycji, rozbudową infrastruktury, przestrzenną ekspansją metropolii, coraz częściej dochodzi do utraty dostępu do zasobów i chociażby możliwości poszukiwań czy rozpoznawania złóż dla zabezpieczenia obszarów prognostycznych pod eksploatację. Dla realizacji tego celu istotne jest zapewnienie dostępu do przestrzeni górotworu, chroniąc te perspektywiczne obszary przed przedwczesnym zagospodarowaniem na inne cele.

Luki regulacyjne ochrony zasobów i obszarów prognostycznych spowodowane są brakiem przejścia w realizacji zadań publicznych w obszarze „środowisko i zasoby surowcowe” na standard zarządzania procesowego (projektami), w tym zarządzania zmianą. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, który nie wdrożył zintegrowanego zarządzania rozwojem, w tym gospodarowania przestrzenią kraju. Zmieniane są po raz trzeci od 2014 roku podstawowe akty planistyczne i regulacje oraz założenia w zakresie Strategii Rozwoju Kraju i gospodarowania przestrzenią realizacji inwestycji. Nieaktualna stała się formalnie nadal obowiązująca Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Najnowsza koncepcja przygotowana przez ministra inwestycji i rozwoju „System Zarządzania Rozwojem Polski” („SZRP”) dopiero przyjęła założenia do nowej ustawy obejmującej rozwój i planowanie przestrzenne, w której zawarte ma być zintegrowane planowanie rozwoju i zarządzania przestrzenią kraju. Dokument ten nie uwzględnia założeń Polityki Surowcowej Polski.

Niestety SZRP pomija i nie uwzględnia założeń powstającej równolegle Polityki Surowcowej Państwa („SOR”), co skutkuje nie tylko brakiem kompatybilności czy wręcz sprzecznościami tych dokumentów, lecz tworzy też istotne luki merytoryczne z punktu widzenia zasadniczych ich celów, choćby w kontekście obowiązującej dziś Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dlatego istotne jest pilne uzgodnienie tego konkretnego celu ochrony obszarów prognostycznych i perspektywicznych złóż kopalin, rozumiejąc tu szeroko pod tym pojęciem wszystkie zasoby górotworu, ciepło ziemi, wody lecznicze, mineralne, solanki termalne.

Powstały na początku transformacji ustrojowej państwa projekt zarządzania procesowego zadaniami publicznymi nigdy nie zmaterializował się w jednolitej regulacji i zarządzaniu zasobami publicznymi w rozumieniu funkcjonalnym (proceduralnym), jak i materialnym (kompetencyjnym), łączącym i zapewniającym kompatybilność pomiędzy sferą „imperium” (prawa publicznego i aspektu administracyjno-prawnego) ze sferą „dominium” dla aktywów, zasobów Skarbu Państwa (prawa prywatnego i obszaru mienia), którymi organy z tej pierwszej kompetencji zawsze muszą się zajmować w obszarze drugim. Jest to istotne przy zarządzaniu gospodarką zasobami surowców mineralnych i ma decydujący wpływ na rozwój działalności geologiczno-górniczej.  

NASTĘPNA STRONA

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ