Partner serwisu
24 stycznia 2019

Kapituła konkursu EKOkopalnia

Kategoria: XI Konferencja Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku

Zwycięzców w konkursie EKOkopalnia wybierać będzie kapituła, w której skład wchodzą eksperci z takich dziedzin jak: ekologia, ochrona środowiska, public relation, mediacje w konfliktach, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz relacje z mediami. Sprawdź, kto zasiada w kapitule.

Kapituła konkursu EKOkopalnia

Skład kapituły konkursowej:


Przewodniczący kapituły Jarosław Badera: związany z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – absolwent kierunku „Geologia”, od 1992 zatrudniony w Katedrze Geologii Stosowanej, w 1999 ukończył studia doktoranckie w zakresie „Przyrodniczych podstawy ochrony środowiska”. Jako przedstawiciel środowiska akademickiego zajmuje się problemem społecznej akceptacji dla inwestycji górniczych, w szczególności konfliktami związanymi z wpływem górnictwa na szeroko rozumiane środowisko. Dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą, wykonując m.in. raporty o oddziaływaniu kopalń na środowisko, mediacje w konfliktach. Współpracuje także z samorządami i organizacjami ekologicznymi.

Piotr Rymarowicz: prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi, szczególnie interesują go tematy związane z gospodarką odpadami, walorami stawów karpiowych, wsparciem społeczności lokalnej. Koordynator lokalny projektu ochrony siedlisk ptaków wodno-błotnych w
Dolinie Górnej Wisły Life.Vistula.Pl.

Magdalena Fudala: właścicielka Firmy Doradczej FREELANCER PR. Specjalizuje się w relacjach z mediami, komunikacji wewnętrznej, komunikacji kryzysowej i CSR. Trener w szkoleniach z zakresu budowania wizerunku, autoprezentacji, relacji z mediami oraz zasad savoir - vivre wg. protokołu dyplomatycznego. Ekspert z listy PARP w dziedzinie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lutego 2009 także rzeczniczka prasowa spółki Dyckerhoff Polska, będącej częścią międzynarodowego koncernu przemysłowego Buzzi Unicem.

Tadeusz Zając: dr hab., prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, interesują go tematy takie jak: ochrona przyrody, ekologia ekosystemów, głównie dolin rzecznych, behawior osobników w kontekście wyboru siedliska. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów za zakresu stosowanej ochrony przyrody. Obiekty badań: głównie fauna, ptaki, mięczaki, płazy. Vice Przewodniczący Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w woj. małopolskim.

dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska: em. prof. IGSMiE PAN. Absolwentka Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. Od 1987 r. związana z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Przez wiele lat z-ca, a także kierownik Zakładu Sozologii, a pod koniec działalności naukowej profesor w Pracowni Badań Strategicznych. Tu realizowała wiele prac z zakresu gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, a także gospodarki surowcami mineralnymi. Przez kilka lat wykładowca na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, a także Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach. Szczególne zainteresowania to zrównoważony rozwój regionów i turystyki, ochrona środowiska, zwłaszcza dotycząca możliwości rekultywacji i adaptacji terenów po eksploatacji surowców mineralnych w celu przywrócenia im wartości użytkowych. Autorka wielu prac i opracowań z tego zakresu, a także publikacji książkowych, promotor prac inżynierskich i doktorskich z zakresu ochrony środowiska. Popularyzatorka wiedzy o adaptacji różnych wyrobisk górniczych poprzez prowadzenie ćwiczeń oraz wycieczek tematycznych w okolicach Krakowa.

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kozioł: profesor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Katowicach, do 2015r profesor Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH( 1996 – 2012r). Autor lub współautor ok. 300 publikacji i kilkunastu monografii z zakresu górnictwa odkrywkowego, gospodarki odpadami wydobywczymi, ochrony środowiska. Promotor 10 prac doktorskich. Obecnie miedzy innymi członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek Rady Naukowej IMBiGS, w-ce przewodniczący Komisji Oceny i Odbioru Prac Naukowych IMBiGS, Przewodniczący Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego przy ZG SIiTG, Ekspert Polskiej Izby Ekologii, członek Rady Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze AGH, członek kolegiów redakcyjnych lub rad naukowych czasopism : Górnictwo Odkrywkowe, Przegląd Górniczy, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska WUG, Kruszywa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Surowce i Maszyny Budowlane.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ