Partner serwisu
10 stycznia 2019

Od odpadu do produktu

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów naturalnych prowadzi do poszukiwania nowych kierunków działań, które mają na celu prowadzenie działalności produkcyjnej w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym wskazuje zadania do wykonania na polskiej drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). Wśród nich można wymienić „ograniczenie zależności przedsiębiorstw od surowców pierwotnych”, które mają na celu zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych.

Od odpadu do produktu

Uboczne produkty spalania (UPS) paliw w kotłach fluidalnych charakteryzują się odmiennymi własnościami w stosunku do tych, które pochodzą z palenisk konwencjonalnych. Jednak te charakterystyczne cechy – w postaci podwyższonej zawartości związków wapnia, własności hydraulicznych i pucolanowych [2, 3, 4], znacznie wyższych niż wykazują popioły z kotłów pyłowych – czynią z nich cenny materiał dla budownictwa, drogownictwa, rolnictwa i umożliwiają udział procesu produkcji energii w kotłach fluidalnych w obiegu zamkniętym w myśl zasady Circular Economy.

Próby przetwarzania popiołów fluidalnych na produkty rynkowe

W latach 2008-2011 „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. na zlecenie CTL Maczki-Bór S.A. prowadził badania własności popiołów z kotłów fluidalnych i możliwości otrzymywania z nich produktów rynkowych. Podstawą do opracowania technologii przetwarzania popiołów fluidalnych na produkty były badania popiołów pochodzących z czterech obiektów energetycznego spalania paliw zlokalizowanych na terenie Śląska.

Uzyskane wyniki powtarzanych badań własności popiołów pozwoliły na określenie indywidualnych, stabilnych w czasie cech charakterystycznych popiołów z kotłów fluidalnych wytypowanych do wykorzystania [4].

W oparciu o badania w skali laboratoryjnej, a następnie w skali półprzemysłowej, opracowano optymalne technologie przetwarzania selektywnie dobranych popiołów z kotłów fluidalnych, celem uzyskania produktów rynkowych w postaci:

kruszywa granulowanego,

elementów budowlanych – elementów murowych,

spoiw drogowych,

spoiw budowlanych,

mieszanek ulepszających dla rolnictwa.

Kruszywa granulowane

Głównym założeniem przy opracowywaniu składów recepturowych kruszyw było uzyskanie produktu spełniającego wymagania stawiane kruszywom wykorzystywanym do produkcji betonów lekkich.

Do prób granulacji zastosowano mieszaniny wybranych popiołów lotnych i dennych z kotłów fluidalnych oraz cement. Badania laboratoryjne prowadzono na granulatorze o średnicy 0,6 m, próby wielkolaboratoryjne – na granulatorze o średnicy 1,2 m. W wyniku badań wybrano najkorzystniejszą recepturę, według której wytworzono partię wielkolaboratoryjną kruszywa w ilości 3,2 Mg. Utwardzanie granulatów prowadzono na drodze sezonowania.

Cały artykuł w magazynie Surowce i Maszyny Budowlane 2-3/2018.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ