Partner serwisu
22 stycznia 2018

Inwestycje w ochronę środowiska na przykładzie Kopalń Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o.

Kategoria: Aktualności

Każda kopalnia kruszyw oddziałuje na otocznie. Lokalnym społecznościom przeszkadza zwłaszcza przekształcanie krajobrazu, emisja hałasu i substancji do powietrza. Spółka KSS Bartnica podejmuje wiele inwestycji, by niekorzystny wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

Inwestycje w ochronę środowiska na przykładzie Kopalń Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o.

Eksploatacja zasobów środowiska, do których zalicza się działalność górnicza, w tym górnictwo odkrywkowe, powoduje oddziaływanie
na struktury przyrodnicze (zarówno przyrody ożywionej, jak i nieożywionej). Oddziaływania te mogą być generowane przez samą eksploatację kopalin, jak również przez inne działania prowadzone przez przedsiębiorcę górniczego. Do podstawowych oddziaływań
na środowisko zalicza się: zajętość terenu, emisje: hałasu do środowiska, substancji do powietrza, wód i ziemi, jak również wytwarzanie odpadów oraz pól elektromagnetycznych.

Niektóre z oddziaływań mają charakter trwały – nieodwracalny (np. przekształcenie rzeźby terenu i krajobrazu), a inne długotrwały, przez okres prowadzonej działalności (np.: emisje hałasu, wprowadzanie substancji do powietrza, wód, ziemi), lub krótkotrwały (np. związane z robotami strzałowymi).


Oddziaływanie na krajobraz

Wpływ działalności kopalni odkrywkowej na lokalny krajobraz widoczny jest przede wszystkim
poprzez zmiany rzeźby terenu i wprowadzanie do krajobrazu nowych form zagospodarowania (wyrobisko górnicze z niecką i stromymi skarpami eksploatacyjnymi, zwałowisko oraz obiekty budowlane i przestrzenne instalacje techniczne). Postępująca eksploatacja powoduje powiększanie zasięgu tych zmian.

W latach 2013-2017 KSS Bartnica uzyskały koncesje na wydobywanie kopalin dla kopalń: Słupiec, Braszowice i Rybnica Leśna. W każdym postępowaniu o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedzającym udzielenie koncesji, ważną rolę odgrywało wykazanie, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na krajobraz. Szczególnie w przypadku Kopalni Melafiru „Rybnica Leśna”, która położona jest ok. 2,5 km od granicy państwowej
z Republiką Czeską na terenie dwóch obszarów Natura 2000 (projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk „Góry Kamienne” o kodzie PLH020038 i Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie” o kodzie PLB020010) oraz w otulinie
Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Przy projektowaniu zasięgu eksploatacji złoża przeprowadzono szczegółowe symulacje i analizy dla wielu wariantów oddziaływania na krajobraz, w tym zmian ukształtowania grani gór, na których prowadzona jest i będzie eksploatacja, a także analizę linii widokowych z wierzchołków gór otaczających kopalnię, w tym z wierzchołków gór na terenie Republiki Czeskiej. Rezultatem tych badań było zaprojektowanie zasięgu eksploatacji tak, aby nie naruszyć szczytowych partii gór obejmujących złoże.

Innym elementem, mającym na celu minimalizację zasięgu przekształcania krajobrazu, jest rekultywacja terenów zakładu górniczego wyłączonych z eksploatacji. Na terenie kopalń wchodzących w skład Zakładu Górniczego Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy rekultywacją objęto zwałowiska nadkładu oraz grunty po działalności górniczej. Rekultywację prowadzono i prowadzi się w kierunku leśnym. W każdym przypadku zrekultywowany teren stanowi uzupełnienie sąsiadującego z kopalnią kompleksu leśnego.

Cały artykuł czytaj w magazynie Surowce i Maszyny Budowlane 6/2017.

fot. KSS Bartnica
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ