Partner serwisu
19 grudnia 2016

Czy popłuczyny muszą być kosztem?

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Odpowiadając na pytanie: nie, nie muszą. Co więcej – optymalizacja w gospodarce popłuczynowej kopalni może stanowić potencjał poprawy wyników ekonomicznych.

Czy popłuczyny muszą być kosztem?

Proces produkcji kruszyw, szczególnie tych do betonu, to wiele złożonych operacji technologicznych, których bardzo istotnym czynnikiem jest woda. Przy jej udziale uzyskujemy większe wydajności przeróbcze niż w procesach „na sucho”, przeróbka jest bardziej ustabilizowana i pozbawiona zakłóceń typu zbrylanie, zasypywanie, zaklejanie podstawowych maszyn i urządzeń, przesypów, rynien czy oczek sit w przesiewaczach. Udział wody w znacznym stopniu wpływa na rodzaj stosowanych pokładów sitowych, ich wydajność jednostkową, jak również żywotność.

Bagatelizowanie gospodarki popłuczynowej

W złożonych systemach przeróbczych ilość wody potrzebnej do procesu to nawet 300-400 m3/h. Dystrybucja do wszystkich niezbędnych punktów przeróbczych to wymóg stosowania pomp o zaprojektowanej wydajności, ich zasilanie energią elektryczną, a także bieżące utrzymanie ruchowe. Są to aspekty kosztowe, o których nie powinniśmy zapominać również dlatego, że oprócz czynników wymienionych powyżej ostatnią operacją jest produkcja najdrobniejszych asortymentów w postaci piasku. A wytwarzanie piasku to nie tylko jego odwodnienie, ale również odbiór popłuczyn i cała gospodarka popłuczynowa, na którą w wielu przypadkach nie zwracamy potrzebnej uwagi. Wyprodukowany piasek i jego przydatność dla klientów finalnych to zarówno jego cena, jak i lokalne uwarunkowania potrzeb, określane najczęściej poprzez skład ziarnowy, typowe uziarnienie (powtarzalność), wilgotność czy zawartość pyłów mineralnych. Barwa, skład chemiczny to wysublimowane cechy, które otrzymujemy ze złoża i nie uzyskamy ich w procesie przeróbczym.

Lokalizacja kopalń i najbliższe otoczenie rynkowe to podstawa w planowaniu kosztów dostosowania się do oczekiwań klienta w oferowanym piasku, którego produkcja jednocześnie może stanowić potencjał redukcji kosztów i wzrostu przychodów dzięki optymalizacji gospodarki popłuczynowej w kopalni. Każda kopalnia ma swoją specyfikę złożową, produktową i lokalizacyjną, dlatego też każdy przypadek możliwości poprawy
w zakresie gospodarki popłuczynowej powinien być rozpatrywany odrębnie. Artykuł niniejszy obrazuje
możliwości wynikające z jednego przypadku.

Cały artykuł pojawił się w numerze 6/2016 magazyny "Surowce i Maszyny Budowlane"

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ