Partner serwisu
14 lipca 2016

Specjaliści BHP - kompetentni i wykształceni

Kategoria: Bezpieczeństwo

Zwiększający się popyt na pracowników widoczny jest nie tylko w ogólnej liczbie ofert pracy, ale i w zapotrzebowaniu na konkretnych specjalistów. Zmiany zachodzące na rynku pracy, to także wyzwanie dla pracodawców, związane nie tylko z rekrutacją, ale i bezpieczeństwem pracowników. W realizacji tych zadań niezbędna jest pomoc specjalistów BHP.

Specjaliści BHP  - kompetentni i wykształceni

Praca w BHP jest definiowana jako służba i podlega zasadom opisanym w rozporządzeniach rządowych. Dotyczy to także rodzajów oraz nazw stanowisk w obszarze BHP. Stanowiska pracowników służby BHP są określane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku pracowników BHP gradacja stanowisk także wynika ze wspomnianego rozporządzenia – najniższym stanowiskiem w obszarze BHP jest stanowisko inspektora – w przypadku którego wymagane jest wykształcenie średnie techniczne w obszarze BHP. Kolejnym stopniem jest stanowisko starszego inspektora ds. BHP posiadające co najmniej 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie BHP. Specjalistą ds. BHP może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie w kierunku BHP oraz co najmniej rok pracy w służbie BHP. Kolejne stanowiska starszego specjalisty ds. BHP oraz głównego specjalisty ds. BHP związane są ze stażem pracy.

– Jak pokazało badanie opinii „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015”, które zostało zrealizowane przez Koalicję Bezpieczni w Pracy wśród polskich pracodawców, kwestie organizacji pracy związane z jej bezpieczeństwem są coraz istotniejsze – mówi Ewa Gawrysiak, Menedżer ds. Klientów Końcowych na Europę Wschodnią i Azję Centralną TenCate Protective Fabrics. – Zdecydowana większość badanych (69 proc.) uważa, że dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy ma największe znaczenie przede wszystkim dla pracowników, w drugiej kolejności dla pracodawców (17 proc.). Jednak tylko 10 proc. polskich pracodawców uważa, że BHP to zbędny wydatek. Im większy zakład pracy, tym więcej osób uważa, że inwestycje w BHP przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne – dodaje.

Specjalista ds. BHP – wysoka odpowiedzialność

Specjalista BHP, jak wynika z ofert pracy publikowanych przez pracodawców na Pracuj.pl, to osoba odpowiedzialna za całokształt zagadnień BHP w tym m.in. ocenę ryzyka na stanowiskach pracy oraz wprowadzanie zmian mających na celu ograniczenie wypadkowości. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi doskonale znać zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy i prowadzić działania zgodnie z zawartymi w rozporządzeniu wytycznymi. W obszarze obowiązków specjalistów BHP znajduje się także rekomendowanie rozwiązań mających na celu redukcję ryzyka, poprzez propozycje modernizacji ale także poprzez aktywne działania skierowane do pracowników. Osoby zatrudnione na tym stanowisku odpowiedzialne są także za sporządzanie dokumentacji powypadkowej, analizę danych dotyczących wypadków; prowadzenie analizy zagrożeń i oceny bezpieczeństwa dla danego stanowiska pracy. Osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z BHP często pełnią także funkcję specjalistów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową – stąd wymaganie uprawnień także w tym zakresie pojawia się w ogłoszeniach pracodawców. Bardzo często pracodawcy oczekują także znajomości języka obcego – najczęściej jest to język angielski, prawa jazdy kategorii B oraz znajomości pakietu MS Office.

Jak wynika z analiz ofert pracy opublikowanych na Pracuj.pl dla ekspertów BHP, pracodawcy poszukują głównie specjalistów ds. BHP, nieco rzadziej inspektorów. Pojawiają się także oferty pracy dla kierowników BHP.

Od kierowników ds. BHP, obok wcześniej wymienionych kompetencji, oczekuje się wymaganego prawem raportowania do jednostek organów państwowych w zakresie BHP i P.Poż. Dodatkowo kierownicy są zobowiązani do pracy w grupach projektowych zajmujących się opracowywaniem planów modernizacji zakładów pracy, zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń czy regulaminów i instrukcji. Uczestniczą także w pracach zespołów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorują badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Uczestniczą także w ewentualnych postępowaniach powypadkowych, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków oraz opracowania związanej z tym dokumentacji.

Od osób zajmujących się w firmach obszarem BHP oczekuje się także kompetencji miękkich – przede wszystkich tych związanych z komunikacją i relacjami interpersonalnym. Pracodawcy oczekują także dokładności i odpowiedzialności, samodzielności i dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole w przypadku specjalistów oraz umiejętności zarządzania zespołem w przypadku kierowników.

Mistrzostwa Kadry BHP 2016 – budowanie świadomości roli BHP w firmie

W 2014 r. z inicjatywy firm CWS-boco, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics zawiązana została Koalicja Bezpieczni w Pracy – organizacja mająca na celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona Koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk i informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jednym z działań wspierających realizację celów Koalicji są Mistrzostwa Kadry BHP. Konkurs powstał, by sprawdzić poziom wiedzy na temat BHP wśród osób specjalizujących się w tym temacie oraz popularyzować zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Poprzez utworzenie prestiżowego rankingu organizatorzy chcą wyłonić ekspertów, którzy wyznaczając standardy w branży każdego dnia przyczyniają się do budowy bezpieczniejszego środowiska pracy, a tym samym wzmacniają pozycję firm, które reprezentują. Jednocześnie celem inicjatorów Mistrzostw jest integracja grona osób aktywnie zaangażowanych w propagowanie kultury bezpieczeństwa w pracy.

– W tym roku zrealizowaliśmy Mistrzostwa Kadry BHP już po raz drugi. W porównaniu do roku ubiegłego zainteresowanie konkursem wzrosło prawie dwukrotnie. Blisko 750 specjalistów i miłośników branży BHP postanowiło sprawdzić poziom swojej wiedzy w tym obszarze – mówi Andrzej Smółko, przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, prezes CWS-boco Polska. – Mistrzostwa są ogromnym wyzwaniem dla uczestników, ale również dla nas jako organizatorów. Poziom wiedzy jest bardzo wysoki, więc co roku staramy się podnieść poprzeczkę. Nad przygotowaniem pytań pracuje Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicjantów, Urzędu Dozoru Technicznego, Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Pracodawców RP, Głównego Inspektoratu Pracy, Konfederacji Lewiatan oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – podsumowuje.

 

Źródło: agencja FleishmanHillard

Źródło fot.: 123rf.com

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ