Partner serwisu
26 sierpnia 2015

DSS ukarany 500 tys. zł kary za niedopełnienie obowiązków informacyjnych

Kategoria: Kruszywa

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Dolnośląskie Surowce Skalne w upadłości likwidacyjnej karę 500 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

 DSS ukarany 500 tys. zł kary za niedopełnienie obowiązków informacyjnych

Naruszenia polegały m.in. na nieprzekazaniu raportów bieżących w przedmiocie złożenia przez trzech przedsiębiorców wniosków o ogłoszenie upadłości spółki, przekazaniu raportu okresowego po upływie przewidzianego prawem terminu, nieprzedstawieniu informacji, które były istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań, niewskazaniu czynników, które miały mieć wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

"Użytkownicy tych sprawozdań nie otrzymali zatem rzetelnego i kompletnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu, w akcje którego zainwestowali swoje środki. Dodatkowo w skonsolidowanym raporcie okresowym za IV kwartał 2011 r. spółka nie przedstawiła informacji, które były istotne dla oceny możliwości realizacji jej zobowiązań ani nie wskazała czynników, które miały mieć wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Tymczasem informacje finansowe dotyczące spółki publicznej uznać należy za szczególnie istotne dla osób inwestujących swoje środki w jej akcje. Rzetelna, wyczerpująca polityka informacyjna w zakresie sytuacji finansowej powinna być zatem traktowana przez emitentów priorytetowo" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews, Komisja Nadrozu Finansowego

Fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ