Partner serwisu
13 marca 2015

Rusza budowa Zakładu Separacji Popiołów Siekierki

Kategoria: Maszyny i urządzenia

Zakład Separacji Popiołów Siekierki (ZSPS) podpisał 12 marca 2015 roku z konsorcjum AWBUD (lider), Miko-Tech oraz Kooperacja Polko umowę na generalne wykonawstwo budowy instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki.

Rusza budowa Zakładu Separacji Popiołów Siekierki

Wartość kontraktu w formule „pod klucz” to 38 630 916.72 PLN. Dostawcą technologii elektrostatycznej separacji popiołów będzie amerykańska firma ST Equipment & Technology LLC.

Zgodnie z założeniami, inwestycja będzie realizowana w formule Project Finance. W związku z tym spółka podpisała równolegle z Bankiem Pekao SA umowę kredytową celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji. Pozostała część będzie pochodziła z wkładu własnego udziałowców.

Podpisanie tych umów jest następnym krokiem w rozwoju współpracy PGNiG TERMIKA i Lafarge Cement, które 9 maja ubiegłego roku podpisały umowę inwestycyjną dotycząca wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu około 190 tysięcy ton popiołów lotnych powstających jako uboczny produkt procesu spalania węgla w Elektrociepłowni Siekierki.

Współpraca

- To kolejna proekologiczna inwestycja PGNiG TERMIKA. Dzięki niej popioły będą poddawane procesowi separacji, w wyniku którego powstaną produkty wyższej jakości: popiół o wysokiej zawartości części palnych będzie ponownie wykorzystywany do produkcji energii w Elektrociepłowni Siekierki, a popiół o niskiej zawartości części palnych, atrakcyjny dla branży budowlanej, będzie sprzedawany do Lafarge Cement – mówi Jacek Chodkowski – członek zarządu PGNiG TERMIKA.

- Partnerstwo Lafarge z PGNiG TERMIKA jest dla nas bardzo ważne. Rozwijamy w ten sposób założenia zrównoważonego rozwoju Lafarge, takie jak troska o środowisko naturalne, dbanie o pracowników i ich rozwój, wspólny wzrost z naszymi klientami, zaangażowaną współpracę z dostawcami i wszystkimi interesariuszami Lafarge w otoczeniu naszych 60 zakładów w kraju. To już nasz drugi taki projekt w Polsce. – pierwszy z nich realizujemy w zakładzie w Janikowie w partnerstwie z firmą CIECH SA – powiedział Federico Tonetti, prezes zarządu Lafarge w Polsce. – Cieszę się, że przeszliśmy dzisiaj do kolejnego etapu inwestycji – dodał Tonetti.

Większościowym udziałowcem ZSPS jest PGNiG TERMIKA SA (70%), a mniejszościowym - Lafarge Cement SA (30%). 20 lutego 2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na koncentrację przyszłych udziałowców. Po oddaniu instalacji do eksploatacji, co planowane jest w drugiej połowie 2016 r.,  ZSPS będzie świadczył usługę separacji popiołów lotnych dla PGNiG TERMIKA.

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ