Partner serwisu
25 lutego 2015

Jak sobie naprawisz, tak będziesz pracował przez kolejny sezon

Kategoria: Maszyny i urządzenia

 Działania służb UR na zasadzie karetki pogotowia to najgorsze możliwe rozwiązanie. Najważniejszy w UR jest przepływ informacji, zwłaszcza w zakładach, w których obowiązuje dwu- lub trzyzmianowy system pracy.
 

Jak sobie naprawisz, tak będziesz pracował przez kolejny sezon

Głównymi odpowiedzialnymi za dostępność maszyn w kopalniach Górażdże Kruszywa są ich operatorzy wspierani przez dozór oraz kierownictwo danej kopalni. Sprzyja temu mała rotacja pracowników, choć wpływa to na średnią wiekową zatrudnionych, ale sprawia, że posiadamy kadrę długoletnich, doświadczonych pracowników. Właśnie tacy operatorzy kontrolują stan maszyny, zgłaszają powstałe usterki oraz dysponując doświadczeniem, potrafią przed czasem zdiagnozować spodziewane usterki dozorowi. Dlaczego spodziewane? Bo duży nacisk kładziemy na profilaktykę, prewencję czy wręcz predyktykę.

Eliminacja awarii

Pracownicy z wieloletnim stażem wyczują, że maszyna nie pracuje prawidłowo nawet przez tak przyziemne symptomy, jak wylewająca się z kubka herbata stojąca przy danym urządzeniu. W większości przypadków – około 75% – potencjalnych awarii udaje nam się eliminować w czasie remontów zimowych. Gromadzimy historię pracy i napraw maszyn, w kopalniach istnieją różne systemy zapisu – nie zawsze komputerowe, czasem bywa to zwykła książka pokładowa na pogłębiarce, karta pracy maszyny czy też system raportowania pracy maszyny. Operator może w nich zapisać różnego rodzaju uwagi, np.  że wzrósł poziom poboru energii elektrycznej (na niektórych kopalniach system sterowania automatycznie rejestruje np. ten parametr) lub poziom wibracji czy hałasu. Zbieranie i analizowanie tych informacji pozwala nam na podejmowanie decyzji: czy wszystko przeglądać, rozbierać, sprawdzać. Gdy wiemy jaka jest „żywotność” danej części maszyny, budujemy system przeglądów okresowych, jeśli
„żywotność” przekracza jeden sezon, nie zajmujemy się nią podczas przeglądu zimowego w sposób tak szczegółowy, co pozwala oszczędzać nam czas i pieniądze oraz w pełni wykorzystać pełną „życiowość” i dokonać jej wymiany jeszcze przed awarią. Te zimowe przeglądy wykonuje nasza załoga.

Doświadczenie i praktyka

Osoby pracujące w Górażdże Kruszywa w większości zatrudnione są na etatach całorocznych, mimo że eksploatacja i produkcja prowadzona jest tylko w czasie, gdy temperatura jest powyżej zera. W okresie, gdy nie prowadzimy wydobycia pracownicy wykonują przeglądy i naprawy. Wykorzystujemy tu wieloletnie doświadczenie naszych pracowników, którzy tak naprawdę dokonują tych napraw i przeglądów, d bając o maszyny, na których przyjdzie im pracować przez cały sezon, a to potwierdza zasadę, że… „jak sobie naprawisz… tak będziesz pracował przez kolejny sezon”. Zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony pozwala na ich ciągłe kształcenie. Wykorzystywanie własnych, doświadczonych pracowników zwiększa ich zaangażowanie w sumienność wykonywanych prac oraz identyfi kację z firmą.
 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ