Partner serwisu

Wskazówki dla autorów

Kategoria: Magazyn

Poniżej znajdują się wymagania redakcyjne dla autorów tekstów do magazynu "Surowce i Maszyny Budowlane".

Wskazówki dla autorów

ZASADY OGÓLNE

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 7 stron w wordzie (2300 znaków ze spacjami na stronę). W przypadku dłuższych materiałów istnieje możliwość podziału na dwie części publikowane w kolejnych numerach magazynu.

Artykuł powinien być podzielony na mniejsze logiczne fragmenty redakcyjne, opatrzone śródtytułami.

Tekst nie może być wcześniej publikowany ani zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie.

Artykuły poddane będą redakcyjnej korekcie. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia artykułu do publikacji, dokonywania skrótów, wprowadzania poprawek stylistycznych i redakcyjnych.

STRUKTURA ARTYKUŁU

Każdy zgłaszany artykuł powinien zawierać następujące elementy:

- imiona i nazwisko autora(ów) wraz z tytułem naukowych,

- informacje o autorach - afiliacja (uczelnia, instytucja, zakład),

- krótki tytuł artykułu (ewentualnie dłuższy podtytuł),

- tekst artykułu:

     - krótki wstęp - 2-3 zdania,

     - część zasadnicza artykułu (podzielona śródtytułami),

     - podsumowanie – wnioski, rekomendacje,

- zdjęcia obrazujące poruszaną tematykę (w rozdzielczości co najmniej 300 dpi) oraz rysunki (z podaniem źródła).

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z redakcją:

Sabina Szewczyk-Wajda
redaktor magazynu
e-mail: sabina.szewczyk@e-bmp.pl
tel.: (32) 415 97 74 wew. 45
 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ