Partner serwisu

Odczuwalny wzrost dynamiki w budownictwie

Kategoria: Aktualności

Rośnie wykorzystanie oraz zapotrzebowanie na kruszywa naturalne. Bieżące dane publikowane przez GUS wskazują, że prognozowana na początku roku poprawa koniunktury w sektorze budowlanym jest odczuwalna. Wzrosła produkcja budowlano-montażowa, a przedsiębiorcy z większym optymizmem spoglądają na ogólną sytuację gospodarczą.

Odczuwalny wzrost dynamiki w budownictwie

17 kwietnia GUS opublikował wyniki wstępne dotyczące dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2014 r. Miesiąc ten okazał się lepszy o ponad 15 proc. niż analogiczny okres w roku ub. – Poprawa wyników całej branży spowodowana jest w dużej mierze uporaniem się z zauważalnym w 2013 r. spowolnieniem. Obrazuje to również wzrost popytu na kruszywa naturalne, które stanowią jeden z podstawowych materiałów budowlanych. Ich wykorzystanie rośnie zarówno w ramach zamówień dotyczących bezpośredniego użytku do mas tynkarskich przygotowywanych na placu budowy, podsypek, czy podbudów, jak również w ramach dostaw przeznaczonych do przedsiębiorstw wytwarzających gotowe produkty chemii budowlanej – mówi Andrzej Rams, dyrektor sprzedaży firmy Sandmix. Wszystkie działy budownictwa zrealizowały także więcej robót budowlanych. Prawie 50-procentowy wzrost nastąpił w sektorze obiektów inżynierii lądowej i wodnej, budownictwo specjalistyczne zanotowało poprawę o ponad 21 proc., a przedsiębiorstwa, które w głównej mierze realizują budynki mieszkalne oraz komercyjne, wykonały o ponad 11 proc. więcej inwestycji. – Warto zwrócić także uwagę na dane przekazywane przez przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 osób, które przedstawione zostały w wynikach wstępnych dotyczących koniunktury gospodarczej w budownictwie w kwietniu 2014 r. Dyrektorzy dużych firm oceniają korzystnie bieżący portfel zamówień, co z pewnością odbije się także na zwiększeniu zapotrzebowania na prace podwykonawcze – dodaje Andrzej Rams. Również dane podsumowujące I kw. 2014 r. w produkcji budowlano-montażowej są lepsze niż w ub. roku. – Ponad 10-procentowy wzrost jest sygnałem dla branży kruszyw naturalnych, że w najbliższym okresie można spodziewać się dalszego rozwoju, co pociągnie za sobą konieczność realizowania większych dostaw. Istotną kwestią, na którą zwracają coraz większą uwagę firmy wykorzystujące do realizacji inwestycji suszone kruszywa kwarcowe, jest wysoka jakość – podsumowuje Andrzej Rams.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ