Partner serwisu
25 czerwca 2020

Nowe stacje i drogi w województwie zachodniopomorskim

Kategoria: Aktualności

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wizyty w województwie zachodniopomorskim 23 czerwca 2020 r. odwiedził zmodernizowaną stację Szczecin Główny, uczestniczył w oddaniu do ruchu obwodnicy Węgorzyna w ciągu DK20 oraz wziął udział w konferencjach prasowych poświęconych inwestycjom realizowanym z rządowym wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych. Minister Infrastruktury wizytował też budowę tunelu pod Świną, który połączy wyspy Wolin i Uznam w Świnoujściu.

Nowe stacje i drogi w województwie zachodniopomorskim

Przebudowana stacja Szczecin Główny

- Zakończona modernizacja stacji Szczecin Główny jest przykładem inwestycji, która przynosi wymierne korzyści wszystkim podróżującym koleją. Przejazdy są dostępniejsze, bezpieczniejsze i może się zwiększać liczba połączeń aglomeracyjnych, regionalnych i międzynarodowych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Obecnie stacja Szczecin Główny to cztery perony dostosowane do potrzeb podróżnych, windy i nowy łącznik – przejście przez stację. Na poprawę komfortu obsługi PKP Polskie Linie Kolejowe SA przeznaczyły ok. 70 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszystkie perony na stacji Szczecin Główny mają wysokość, zapewniającą wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Wyposażono je w zadaszenie i ławki. Orientację ułatwia czytelne oznakowanie, a informacje o kursowaniu pociągów podawane są na wyświetlaczach oraz w komunikatach głosowych.

Ostatnim przebudowanym peronem był peron nr 4. Został wydłużony o ponad 30 m, do 252 m. Są nowe, zadaszone schody na wyremontowaną kładkę nad torami. Dla osób mających trudności z poruszaniem się jest winda. Dojście do pociągów ułatwia pochylnia. Od połowy marca, przy peronie zatrzymują się pociągi regionalne m.in. w stronę Gryfina, Świnoujścia i do Niemiec.
Na stacji są nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wydłużenie toru przy peronie nr 2 umożliwiło sprawniejszą obsługę pociągów wjeżdżających do Szczecina.

- Dla podróżnych przygotowaliśmy stację dostępną, z systemem informacji i z możliwością wprowadzania nowych połączeń. Szczecin Główny podobnie jak stacje i przystanki dostosowane i przygotowywane dla podróżnych, np. Gdańsk Główny, Kraków Bronowice, Rzeszów Zachodni, Lubin świadczą o efektach uzyskanych dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Otwarcie obwodnicy Węgorzyna

Od dziś kierowcy mogą już korzystać z całej obwodnicy Węgorzyna w ciągu DK20 w województwie zachodniopomorskim. Inwestycja zrealizowana za 13,3 mln zł przez firmę PRD Nowogard została oddana do ruchu 4 miesiące przed terminem kontraktowym.

Obwodnica powstała jako droga jednojezdniowa o długości 1 km i szerokości 7 metrów (2 pasy ruchu po 3,5 m), na jej początku i końcu zostały wybudowane ronda.

Pierwszy etap budowy obwodnicy o długości 0,5 km, od DK20 od strony Stargardu do DW151, powstał kilkanaście lat temu. Obwodnica w takim kształcie nie zapewniała możliwości ominięcia Węgorzyna i ruch obywać się przez miasto, starym przebiegiem DK20. Przez następne lata nie było środków na realizację tej inwestycji. W 2017 roku został zatwierdzony Program inwestycji i przyznane finansowanie rządowe dla realizacji 2. etapu budowy obwodnicy Węgorzyna.

DK20 w Węgorzynie przebiegała przez środek miejscowości, między zabudowaniami. Trasa na znacznej części ma nawierzchnię z kostki kamiennej. Dzięki obwodnicy z Węgorzyna zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, zmniejszy się jego uciążliwość dla mieszkańców, jak również skróci przebieg DK20.

Nowe obwodnice z Programu Budowy 100 Obwodnic

W ramach programu obwodnicowego w województwie zachodniopomorskim powstanie łącznie 9 obwodnic:

Obwodnica Człopa w ciągu drogi krajowej nr 22,

Obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31,

Obwodnica Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13,

Obwodnica Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22,

Obwodnica Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20,

Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20,

Obwodnica Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22,

Obwodnica Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 22,

Obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20.

 

Minister infrastruktury Andrzej w kwietniu 2020 r. Adamczyk zatwierdził już Programy inwestycji dla obwodnic Gryfina, Kołbaskowa, Stargardu i Szczecinka. W ramach zadań powstaną nowe odcinki dróg krajowych nr 13, 20 i 31 o łącznej długości ponad 20 km.

W IV kwartale tego roku jest planowane ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i budowę obwodnic Gryfina i Szczecinka.

GDDKiA podpisała już umowy na prace przygotowawcze dla sześciu zadań na DK22, obejmujących rozbudowę drogi wraz z budową czterech obwodnic z Programu 100 obwodnic. Odcinki: granica województwa – Człopa, obwodnicę Człopy, obwodnicę Wałcza, odcinek Ostrowiec-Szwecja oraz obwodnicę Szwecji będzie projektowało Biuro Projektów Trasa z Poznania. Natomiast rozbudowę DK22 na odcinku Człopa-Wałcz, wraz z obwodnicą Rusinowa, zaprojektuje firma Transprojekt Gdański. Łączna długość odcinka DK22, dla którego będzie przygotowywana dokumentacja, to 57 km, a wartość zawartych umów to 8,3 mln zł.  

Proces przygotowawczy dla tych inwestycji rozpoczyna się od początku, wykonawcy będą musieli opracować dokumentację studialną z uzyskaniem koniecznych decyzji środowiskowych. Następnie będą wykonywane elementy koncepcji programowych wraz z badaniami geologicznymi. W przypadku odcinków bez obwodnic projektant będzie musiał również przygotować szczegółową dokumentację techniczną.

DK22 będzie projektowana jako droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 metra. Skrzyżowania i zjazdy będą ograniczone, a tam gdzie będzie to konieczne będą przewidziane wiadukty. Nawierzchnia drogi będzie miała nośność podniesioną do 11,5 ton na oś, co przełoży się na jej większą trwałość i wytrzymałość. Celem podniesienia bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu przewidziano również budowę ciągów pieszo-rowerowych.

Łączymy Polskę: budujemy tunel w Świnoujściu

Inwestycja o wartości 793 mln zł jest realizowana przez konsorcjum firm PORR, Gulermak w formule projektuj i buduj. Umowa została zawarta we wrześniu 2018 r. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2022 r. Inwestorem zadania jest Miasto Świnoujście, które finansuje inwestycję, a GDDKiA pełni rolę inwestora zastępczego wspierając samorząd w prowadzeniu inwestycji. Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, kwotą 775,6 mln zł.

Tunel będzie składał się z trzech części: wykonanej w murach oporowych o długości 475 m, metodą odkrywkową o długości 295 m oraz zasadniczej części drążonej o długości 1,48 km.

Drążenie tunelu z komory startowej położonej po stronie wyspy Uznam będzie wykonywała maszyna drążąca (TBM) o długości 100 metrów, której tarcza będzie miała średnicę 13,5 metrów. Maszyna TBM będzie zostawiała za sobą gotowy tunel złożony z prefabrykowanych elementów. Samo drążenie będzie trwało kilka miesięcy, w II połowie 2021 r. maszyna powinna przebić się do szybu końcowego położonego na wyspie Wolin. Następnie zostanie zdemontowana.

W wydrążonym tunelu niezbędne będzie wykonanie drogi wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do jej funkcjonowania. Powstanie jezdnia wraz z położoną poniżej galerią ewakuacyjną. Zejścia z poziomu tunelu do galerii ewakuacyjnej będą wychodziły poza rurę tunelu i będą wykonywane metodą mrożenia gruntu. Bardzo ważne będą również urządzenia wentylacyjne i systemy bezpieczeństwa. Do funkcjonowanie tunelu konieczny jest układ dróg dojazdowych. Po stronie wyspy Uznam zlokalizowany będzie budynek, z którego tunel będzie zarządzany. Zgodnie z kontraktem, we II połowie 2022 r. wszystkie roboty powinny zostać zakończone i kierowcy powinni zacząć korzystać z tunelu łączącego Świnoujście z resztą Polsk

źródło: www.gov.pl
fot. www.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ