Partner serwisu
Gorący temat
27 listopada 2019

XXIX Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

Kategoria: Aktualności

W następnej sesji omówiono szereg istotnych bieżących zagadnień prawnych funkcjonowania górnictwa i geologii, m.in. omówiono problem eksploatacji kopalin bez koncesji, aktualnych problemów prawnych funkcjonowania geologii i górnictwa, zagospodarowania surowców mineralnych pozostawianych w złożu, harmonizacji polityki przestrzennej i polityki surowcowej, krytyczną analizę przepisów prawnych przy dokumentowaniu złóż miedzi, a także problematykę relacji ze społeczeństwem w przebiegu procesu koncesyjnego i eksploatacji kopalin.

Sesja odbyła się pod patronatem Partnera Konferencji – spółki JSW Innowacje S.A. i była poświęcona zagadnieniom inteligentnego gospodarowania zasobami złóż węgla, gdzie przedstawiciele JSW S.A. i JSW Innowacje S.A. zaprezentowali działania Grupy Kapitałowej JSW podejmowane w ramach wdrażanej Strategii funkcjonowania, a przedstawiciele instytucji naukowych – Uniwersytetu Śląskiego, PIG-PIB i Instytutu GSMiE PAN – omawiali wyniki badań nad wydobyciem metanu z pokładów węgla, jakością paliw węglowych i wysadami solnymi towarzyszącymi złożom węgla brunatnego.

W ostatniej sesji tego dnia omówiono kwestie związane z problematyką złóż rud metali a w szczególności z uregulowaniami dotyczącymi ujawniania wartości aktywów geologiczno-górniczych w Kanadzie, oceanicznymi surowcami mineralnymi, przyszłością bazy zasobowej rud miedzi i srebra w Polsce, eksploracją złóż rud metali w Polsce, szacowaniem zasobów składników współwystępujących w rudach miedzi i badaniami gęstości objętościowej rud Cu-Ag.

Trzeci dzień konferencji obfitował w kolejne interesujące wystąpienia, a także po raz trzeci w historii konferencji odbyła się sesja posterowa, w trakcie której przedstawiono 8 prezentacji cechujących się wysokim poziomem merytorycznym i graficznym. W kolejnej sesji - referatowej przedstawiono problematykę wystarczalności bazy zasobowej surowców skalnych w Polsce, perspektyw wykorzystania iłu poznańskiego ze złoża Słowiany, cechsztyńskich złóż rud Cu-Ag i obszarów perspektywicznych, stanu wiedzy o mineralizacji metalami ziem rzadkich w Polsce, perspektywami występowania złóż rud metali w Górach Świętokrzyskich, a także zagadnienia udostępniania informacji o surowcach mineralnych z baz danych PIG-PIB oraz informacji geologicznej w Polsce.

W Konferencji wzięło udział 150 osób. Wśród uczestników oraz prelegentów obecni byli przedstawiciele m.in.: Wyższego Urzędu Górniczego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, KGHM CUPRUM sp. z o.o., Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, kopalń, firm związanych z górnictwem oraz kancelarii prawnych. Tak szerokie i zróżnicowane grono uczestników pozwoliło na merytoryczną i interesującą dyskusję związaną z gospodarką surowcami mineralnymi, polityką surowcową i regulacjami prawnymi Polski, ochroną zasobów złóż kopalin czy dostępnością i wystarczalnością zasobów złóż.

W imieniu organizatorów już teraz zapraszamy na kolejną, XXX jubileuszową edycję Konferencji, która odbędzie się w listopadzie 2020 r.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ