Partner serwisu
11 października 2019

Województwo małopolskie będzie lepiej skomunikowane

Kategoria: Aktualności

Do końca 2019 roku opracowany zostanie Program rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza – deklaracja ta została zawarta w Liście intencyjnym podpisanym 10 października 2019 r. w Krakowie przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i przedstawicieli władz samorządowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Starostów Tatrzańskiego i Nowotarskiego oraz Burmistrzów Zakopanego i Nowego Targu. Ponadto Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji zadania w województwie małopolskim, mające na celu zwiększenie przepustowości sieci dróg krajowych oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Województwo małopolskie będzie lepiej skomunikowane

Porozumienie na rzecz rozwoju systemu transportowego Podtatrza

Podtatrze, obejmujące powiaty tatrzański i nowotarski, boryka się z istotnymi problemami komunikacyjnymi, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających ten region. Obszar ten wymaga precyzyjnego określenia potrzeb komunikacyjnych oraz stworzenia systemu transportowego likwidującego  wykluczenie komunikacyjne, a jednocześnie gwarantującego możliwość wykorzystania potencjału turystycznego regionu.

Program rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza do 2030 roku zostanie przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i powiatowym oraz gminnym.

Celem programu będzie stworzenie sprawnego systemu transportowego obszaru Podtatrza, poprawiającego jego dostępność komunikacyjną, sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi, ograniczającego wpływ na środowisko i zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańcom. W jego ramach przewidziano realizację trzech priorytetów:

  • Rozwój infrastruktury transportowej,
  • Działania na rzecz rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego, ze szczególnym naciskiem na kolej,
  • Poprawa zarządzania i integracja systemów transportowych.
     

Rozbudowa DK7 Rabka – Chyżne

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji program inwestycji dla zadania „Budowa drogi dwujezdniowe klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne, proces przygotowawczy”.

- Decyzja o rozbudowie ostatniego odcinka drogi krajowej nr 7 pozwoli na powstanie nowoczesnego połączenia portów Trójmiasta z południem Polski i ze Słowacją. Dzięki temu powstanie korytarz transportowy łączący północ i południe Europy. Dla mieszkańców i turystów licznie odwiedzających Orawę i Podhale to łatwiejszy dojazd i większe bezpieczeństwo – powiedział minister A. Adamczyk.


Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium korytarzowego, wraz z określeniem klasy technicznej planowanej drogi, co będzie wynikało z przeprowadzonych analiz oraz prognoz ruchu. W ramach tych prac zostanie ponadto zlecone opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i materiałami do decyzji środowiskowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.

Wstępny zakres prac budowlanych zakłada m.in. budowę dwujezdniowej drogi o długości ok. 35 km, wraz z siecią dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony środowiska i systemu odwodnienia. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni 115 kN/oś. Realizacja inwestycji jest przewidywana w systemie projektuj i buduj.

Dzięki rozbudowie DK7 wzrośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwo pieszych, skróci się czasu przejazdu i zwiększy komfort podróżowania. Sieć dróg dojazdowych pozwoli na zwiększenie dostępności terenów przyległych do trasy. Po stronie słowackiej planowana jest kontynuacja trasy (droga R3) o parametrach odpowiadających polskim drogom ekspresowym.

Rozbudowa DK 28 w Gorlicach

Inwestycja będzie realizowana w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinkach o łącznej długości około 7,3 km. Zakres zadania przewiduje podniesienie nośności drogi do 11,5 kN/oś oraz rozbudowę skrzyżowań DK 28 z:

  • drogą gminną nr K270279,
  • drogą wojewódzką nr 977 w kierunku Koniecznej,
  • drogą wojewódzką nr 977 i drogą wojewódzką 993 – rondo turbinowe dwupasowe.

Zadania obejmie ponadto budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie kanału technologicznego, przebudowę przepustu drogowego, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę zatok autobusowych i przebudowę istniejących zjazdów.

Realizacja prac budowlanych została zaplanowana na lata 2024-2025.

Rozbudowa A4 o dodatkowy pas ruchu (węzeł Kraków Południe)

Celem inwestycji jest poszerzenie autostrady A4 o dodatkowy pas ruchu w kierunku wschodnim na długości około 700 m oraz budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez łącznicę węzła autostradowego A4 relacji Katowice - Zakopane. ¬ Średni dobowy ruch na autostradzie A4  na odcinku w. Opatkowice – w. Łagiewniki wynosi obecnie ponad 53 tys. poj./dobę.

Okres realizacji prac przewidziano na lata 2022–2024.

Rozbudowa dwóch skrzyżowań w Zakopanem

Zakres inwestycji przewiduje budowę dwóch rond trzywlotowych na skrzyżowaniu DK47 z ul. Wojdyły (rondo turbinowe) i ul. Ustup. Na odcinku pomiędzy rondami powstanie pas rozdziału. W ramach zadania przebudowane zostaną zatoki autobusowe, wybudowane chodniki, zamontowane oświetlenie, odwodnienie i przebudowana infrastruktura techniczna. Ponadto, na odcinku około 15 metrów zadanie przewiduje obniżenie niwelety drogi krajowej zrealizowanej w ramach zadania Budowa mostu na potoku Olczyskim w m. Zakopane w ciągu DK 47. Celem obniżenia niwelety jest uzyskanie normatywnego przejazdu drogowego pod wiaduktem kolejowym (po jego przebudowie przez zarządcę kolejowego).

Okres realizacji robót budowlanych:  lata 2020-2021.

Budowa obwodnicy Nowego Targu

Zadanie obejmuje prace przygotowawcze (wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie nieruchomości oraz badania archeologiczne) dla połączenia DK47 z DK49 o długości koło 5 km, stanowiącego obwodnicę Nowego Targu.

W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi krajowej poza zwartą zabudową. Włączenie nowej trasy do istniejącej drogi krajowej nr 49 (ul. Jana Pawła II) nastąpi w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, realizowanego jako obwodnica miejscowości Waksmund, Ostrowsko i Łopuszna.

W ramach zadania powstaną 4 obiekty inżynierskie: 1 most i 3 wiadukty, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań i węzłów dwupoziomowych, na projektowanych wiaduktach i moście przez Biały Dunajec oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przejścia dla małych zwierząt. Ponadto zrealizowana zostanie sieć infrastruktury technicznej: wodociągowa, techniczna, kanalizacyjna oraz elektrotechniczna.

Proces przygotowawczy będzie realizowany w latach: 2020–2022.

Budowa południowej obwodnicy Wadowic

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 28 na długości około 1,5 km, budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów, budowę i przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę nowych dróg dojazdowych do obsługi terenów przyległych do drogi, wykonanie urządzeń ochrony środowiska: m.in. ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i urządzeń oczyszczania wód, przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej i elementów wyposażenia drogi: barier, oznakowania.

Dzięki inwestycji poprawią się warunki ruchu na skrzyżowaniu dróg DK 28 i DK 52, z centrum Wadowic zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróży.

Okres realizacji robót budowlanych: lata 2024-2025.

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ