Partner serwisu
01 kwietnia 2016

Materiał ma znaczenie: eliminacja kosztu błędów znakowania materiałów budowlanych

Kategoria: Aktualności

W przypadku kilku niedawnych zawaleń i pożarów budynków winą obarczono zastosowanie materiałów budowlanych o obniżonej jakości lub nieprawidłowe ich użycie. Katastrofy te — którym można było zapobiec — przyczyniły się do zwiększenia wymagań dotyczących bezpieczeństwa materiałów budowlanych, opracowanych przez takie uznane organizacje, jak Underwriters Laboratories (UL), ASTM International, CSA Group i NSF International. Informacje o certyfikacji, wprowadzone w celu zapewnienia, że materiały budowlane spełniają określone normy bezpieczeństwa i są prawidłowo używane w trakcie budowy, umieszcza się na materiałach budowlanych i zewnętrznych opakowaniach w taki sposób, aby były widoczne na placu budowy.

Materiał ma znaczenie: eliminacja kosztu błędów znakowania materiałów budowlanych

Chociaż zadanie to wydaje się proste, według ankiety wśród przedstawicieli branży regularnie zdarzają się błędy znakowania. Zdaniem 25% respondentów błędy te należą do codzienności i są konsekwencją błędu człowieka.[i] Wśród potencjalnych konsekwencji użycia w trakcie budowy niewłaściwie oznakowanych wyrobów należy wymienić niebezpieczne warunki, grzywnę, utratę zysków w związku z koniecznością przeróbek i generowaniem odpadów oraz szkodę dla wizerunku marki.

 

Technologie dla różnych materiałów i kwestie integracji

Dzięki postępom w technologii drukowania producenci materiałów budowlanych mają do dyspozycji szeroką gamę nowoczesnych rozwiązań do drukowania, umożliwiających wyeliminowanie problemów z kodowaniem i znakowaniem. Warto zauważyć, że dla uzyskania czytelnych i dokładnych oznakowań decydujące znaczenie ma dopasowanie technologii do używanych materiałów.  

 

Termiczny druk atramentowy (TIJ)

Technologia TIJ opiera się na atramentowym druku bezkontaktowym, polegającym na przenoszeniu atramentu na powierzchnię opakowania z wykorzystaniem ciepła i napięcia powierzchniowego. Z zasady stosuje się ją do druku dwuwymiarowych kodów DataMatrix na porowatych materiałach budowlanych, takich jak wyroby z drewna i płytki podłogowe, oraz na powszechnie stosowanych opakowaniach kartonowych.

Atramentowy druk ciągły (CIJ)

Technologia CIJ oznacza druk bezkontaktowy z wykorzystaniem farb płynnych i umożliwia nanoszenie do pięciu wierszy tekstu, kodów kreskowych i dwuwymiarowych lub grafiki na różnych rodzajach opakowań. Jest to niezwykle elastyczna technologia, nadająca się do użytku na różnych materiałach budowlanych i konstrukcyjnych, w tym na workach, produktach z drewna i płytkach podłogowych, wyrobach wytłaczanych z tworzywa polimerowego, a także na elastycznych i sztywnych opakowaniach. Co więcej, technologia CIJ umożliwia drukowanie kodów o zmiennej treści na kłopotliwych materiałach z użyciem wysokokontrastowych atramentów pigmentowych.

Znakowanie laserowe

W systemach znakowania laserowego wiązka światła podczerwonego jest skupiana i kierowana za pomocą zestawu precyzyjnie sterowanych lusterek, a następnie wypala znaki w miejscu jej oddziaływania na powierzchnię opakowania. Technologia ta jest powszechnie stosowana do znakowania wyrobów wytłaczanych z tworzyw polimerowych, takich jak rury z polichlorku winylu (PCW), w przypadku których istotne jest szybkie i dokładne znakowanie. Nadaje się ona także do sztywnych i kartonowych opakowań.

Drukowanie i aplikowanie etykiet (LPA) oraz drukowanie dużych znaków (LCM)

Technologia LPA jest zwykle stosowana do druku i nakładania etykiet różnej wielkości na rozmaitych rodzajach opakowań, np. na kartonie. Z kolei technologia LCM polega na atramentowym druku bezkontaktowym różnych rodzajów danych (alfanumerycznych, logo i kodów kreskowych). Metoda LCM doskonale nadaje się do znakowania worków, produktów z drewna, płytek podłogowych i opakowań kartonowych.

Drukarka termotransferowa (TTO)

W technologii TTO cyfrowo sterowana głowica drukująca precyzyjnie wytapia tusz z taśmy bezpośrednio na folie elastyczne, tworząc na bieżąco wydruki o wysokiej rozdzielczości. Zdolność do tworzenia oznakowań o wysokiej rozdzielczości sprawia, że technologia TTO to idealny wybór w przypadku elastycznych opakowań materiałów budowlanych. 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ