Partner serwisu
07 stycznia 2015

Pismo w sprawie działania Śląskich Kruszyw Naturalnych

Kategoria: Aktualności

18 listopada 2014 r. po zaledwie ok. dwóch miesiącach obowiązywania, zmienione zostało zarządzenie dyrektora GDDKiA oraz załącznik WT-2, wprowadzający cały nowy segment dotyczący współczynnika luminacji oznaczających preferencje kruszyw jasnych. Całą sprawę szerzej porusza Polski Związek Producentów Kruszyw.

Pismo w sprawie działania Śląskich Kruszyw Naturalnych

W dniu 18 listopada 2014 r. po zaledwie ok. dwóch miesiącach obowiązywania, zmienione zostało zarządzenie Dyrektora GDDKiA oraz załącznik WT-2, wprowadzający cały nowy segment dotyczący współczynnika luminacji oznaczających preferencje kruszyw jasnych. Kruszywa te dystrybuuje tylko przedsiębiorstwo Śląskie Kruszywa Naturalne. Pozostali producenci, wobec braku dotyczącego tego wymagania, nie posiadają przeprowadzonych badań tych nowych właściwości.
Reagując na to niezgodą ze standardami uczciwej konkurencji działanie GDDKiA, przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Kruszyw odbyli 10 grudnia 2014 r. spotkanie z Zastępcą Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad – dyrektorem Tomaszem Rudnickim.

15 grudnia 2014 r., wieloletni członek Polskiego Związku Producentów Kruszyw, jeden z wiodących producentów kruszyw – Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne Bazalt S.A. w Wilkowie, skierował wystąpienie w tej sprawie do:
- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
- Erwina Filipczyka – Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

Wystąpienia Związek otrzymał do wiadomości w dniu 29.12.2014 r.

Zarząd Związku proponuje w powyższej sprawie, wobec braku zgody na tolerowanie nieuczciwej konkurencji, podjąć następujące działania:

Przekazać otrzymane wystąpienie PGP Bazalt i notatkę do wiadomości członkom PZPK,
Umieścić otrzymane wystąpienia PGP Bazalt na ogólnodostępnej stronie PZPK,
Nie kwestionując potrzeby stosowania w określonych koniecznych przypadkach nawierzchni jasnych i rozjaśnianych dróg:

Wprowadzenia co najmniej rocznego okresu przejściowego nie stosowania wymagań luminacji w szczegółowych specyfikacjach technicznych do dokumentacji projektowych i warunkach przetargowych, co pozwoli na podjęcie przez zainteresowanych producentów kruszyw, badań, zebrania doświadczeń, w tym również poprzez zadeklarowany udział w badaniach prowadzonych na zlecenie GDDKiA,
Wystąpienie do UOKiK o stosowanie nieuczciwej konkurencji przez podmiot gospodarczy (Śląskie Kruszywa Naturalne), za wiedzą instytucji państwowego zamawiającego (GDDKiA).
W załączeniu wydruk ze strony www SKN z negatywną oceną kruszyw bazaltowych.

Ponownie zwrócić się do Generalnego Dyrektora GDDKiA o spotkanie w celu podjęcia ustaleń o:
- ustanowienie okresu przejściowego stosowania dla WT-2:
- określenie tego okresu,
- ustalenie stosowania nawierzchni jasny i rozjaśnionych, tam gdzie jest to konieczne.

– Sprawa jest bardzo pilna i ważna. Chciałbym uzyskać poparcie Koleżanek i Kolegów do podjęcia powyższych działań, które będą wspierane merytorycznie przez ekspertów z Komisji Jakości PZPK. Po raz kolejny (po działaniach DSS), mamy do czynienia z nieuzasadnioną pomocą producentowi kruszyw (SKN), przez państwowego zamawiającego, wbrew zasadzie uczciwej konkurencji. Uważam, że w imieniu producentów kruszyw nie możemy pozostawić tego zdarzenia bez reakcji – komentuje Aleksander Kabziński, prezes zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

Źródło: Polski Związek Producentów Kruszyw

Fot. www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ