Partner serwisu
28 sierpnia 2014

W 2013 r. wyeksportowano o 17,2% więcej surowców niż w 2012r.

Kategoria: Aktualności

Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego podsumowali szczegółowe dane na temat obrotu surowcami mineralnymi w 2013 r. Wyeksportowano o 17,2% więcej surowców niż rok wcześniej, mimo to saldo w obrocie surowcami nadal pozostaje ujemne.

W 2013 r. wyeksportowano o 17,2% więcej surowców niż w 2012r.

W porównaniu z rokiem 2012 w 2013 r. tonaż eksportu surowców mineralnych w Polsce wzrósł o 17,2% i wyniósł 36,54 mln ton o wartości 55,06 mld zł, natomiast import zmniejszył się o 7,34% i osiągnął wielkość 59,85 mln ton, a jego wartość wyniosła 96,62 mld zł. Saldo obrotów handlowych surowcami mineralnymi pozostało ujemne, tak w aspekcie tonażu, jak i wartości. Saldo ilości wyniosło – 23,3 mln ton i poprawiło się o 30,21% w porównaniu z rokiem 2012, natomiast saldo wartości wyniosło – 41,56 mld zł i było korzystniejsze o 13,22% niż rok wcześniej.

Szczegółowe opracowanie podsumowujące informacje o polskim eksporcie i imporcie surowców mineralnych w 2013 r., zawierające zestawienia tabelaryczne i graficzne, jest już dostępne na stronie internetowej Surowce mineralne Polski. Podobnie jak w latach wcześniejszych zostało ono opracowane przez pracowników Zakładu Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na podstawie tabulogramów z Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC).

Wartości towarów podane w opracowaniu pochodzą z danych zawartych w zgłoszeniach celnych SAD oraz deklaracjach INTRASTAT. Są to dane rzeczywiste, bez doszacowań tych podmiotów, które zostały zwolnione z obowiązku sprawozdawczego oraz tych, które tego obowiązku w wymaganym terminie nie dopełniły. Dokumenty SAD były stosowane jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a obecnie są wymagane przy wymianie handlowej krajów UE z krajami spoza UE. Deklaracje INTRASTAT są wymagane przy eksporcie lub imporcie wewnątrz UE, przy czym muszą być wypełniane jedynie podczas przywożenia lub wywożenia towarów o wartości przekraczającej 1,1 mln zł.

 

Autor: Marcin Tymiński
Źródło: http://www.pgi.gov.pl/pl

 

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ