Partner serwisu
20 grudnia 2016

Natura 2000 problem czy szansa?

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Najmłodsza forma ochrony przyrody oraz krajobrazu często spędza sen z powiek przedsiębiorcom, także tym  związanym z branżą kruszywową. Wielu osobom hasło „Natura 2000” przywodzi na myśl same ograniczenia i zakazy, a prowadzenie jakiejkolwiek działalności nawet w sąsiedztwie obszaru objętego taką formą ochrony, musi prędzej czy później zakończyć się fiaskiem. Jak jest naprawdę?

Natura 2000 problem czy szansa?

Powierzchnia Polski, licząca niemal 313 tys. km2, objęta jest licznymi formami ochrony przyrody oraz krajobrazu. Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia takie formy ochrony przyrody, jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Każda z tych form służy innym celom i spełnia inną rolę, co wiąże się z różnymi ograniczeniami w użytkowaniu terenów objętych poszczególnymi sposobami ochrony.

Natura 2000 – podstawy prawne

Natura 2000 jest stosunkowo nową formą ochrony, do stworzenia której Polska zobowiązała się, wstępując
do Unii Europejskiej. Podstawą prawną dla tworzenia europejskiej sieci Natura 2000 jest dyrektywa 79/409/EWG (z dnia 02.04.1979 r.) oraz 92/43/EWG (z dnia 21.05.1992 r.) wraz z odpowiednimi poprawkami. Jeśli chodzi natomiast o przepisy krajowe, dotyczące ochrony przyrody, będą to następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.

 

Cały artykuł pojawił się w numerze 6/2016 magazynu "Surowce i Maszyny Budowlane"

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ