Partner serwisu
24 marca 2017

Na Spacerze Bezpieczeństwa: System Zgłaszania Sugestii

Kategoria: Artykuły z czasopisma

W swoich codziennych działaniach firma CEMEX koncentruje się na bezpieczeństwie pracowników, klientów i podwykonawców. By je zwiększyć, na zakładach produkcyjnych kruszyw CEMEX Polska wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem oparty na narzędziach oraz zasadach Lean Management.

 

Na Spacerze Bezpieczeństwa: System Zgłaszania Sugestii

System Zgłaszania Sugestii

Pomysły zgłaszane są na kartach, które następnie umieszcza się na tablicy pomysłów. Zgłoszone pomysły są weryfi kowane i oceniane przez zespół ewaluacyjny pod kątem jakości i możliwości wdrożenia. Pomysły są nagradzane w cyklach miesięcznych w dwóch kategoriach: „najbardziej wartościowy” oraz „największa ilość pomysłów” – zwycięzcy otrzymują nagrody finansowe. Działanie systemu sugestii zaowocowało wdrożeniem wielu rozwiązań i narzędzi, które w znaczny sposób wpłynęły na poprawę warunków bezpieczeństwa na zakładzie. Np. zidentyfi kowany problem niskiej widoczności pracowników w porze nocnej został wyeliminowany przez wprowadzenie do stosowania „świecącego kasku”. Zaprojektowano, skonstruowano i wdrożono do ogólnego stosowania kask emitujący światło, mający na celu podniesienie widoczności i bezpieczeństwa osób poruszających się w pobliżu tras logistycznych w obrębie wyrobiska oraz zakładu przeróbczego.

 

Materiał jest częścią artykułu Na Spacerze Bezpieczeństwa, który pojawił się w numerze 1/2017 magazynu "Surowce i Maszyny Budowlane"

 

 

 

 

fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ