Partner serwisu
20 września 2016

Kopalnia Wapienia Czatkowice Honorowym Gospodarzem

Kategoria: XXIII Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO

Kopalnia Wapienia "Czatkowice" to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich, położony w odległości 28 km od Krakowa i 54 km od Katowic, w gminie Krzeszowice.

Kopalnia Wapienia Czatkowice Honorowym Gospodarzem

Kamień wapienny ze złoża Czatkowice charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami chemicznymi i stereomechanicznymi. Są to wapienie dolnokarbońskie, drobnokrystaliczne o wysokiej zawartości węglanu wapnia i śladowych ilościach metali ciężkich. Charakterystyczne właściwości kamienia oraz szeroki wachlarz asortymentu sprawiają, że firma współpracuje z wieloma gałęziami przemysłu dostarczając produkty wysokiej jakości.

Oferowane przez firmę mieszanki kruszyw posiadają szeroka gamę zastosowań w budownictwie drogowym. Jedną z nich jest stabilizacja mechaniczna na podbudowy zasadnicze, jak i pomocnicze
w przypadku wszystkich kategorii ruchu. Wysoką jakość produktów potwierdzają liczne inwestycje drogowe zlokalizowane na terenie Polski południowej. Firma współpracowała z generalnymi wykonawcami takich inwestycji jak budowa autostrady A4, budowa drogi expressowej S69 czy przebudowa dróg kołowania oraz płyty postojowej na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach.

Grysy produkowane przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” są stosowane jako materiał wsadowy do produkcji mas bitumicznych oraz betonów. Jakość oferowanych produktów stawia firmę w gronie wiodących dostawców powyższych materiałów na terenie Polski południowej.

Produkty przeznaczone do segmentu drogownictwa, są objęte Zakładową Kontrolą Produkcji w systemie 2+ oraz spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

Kreda pastewna uzyskiwana w procesie przemiału kamienia wapiennego znajduje zastosowanie w przemyśle paszowym, jako dodatek do mieszanek paszowych i premiksów dla zwierząt hodowlanych. Czatkowickie wapno węglanowe pozwala ustabilizować środowisko glebowe wpływając na większą przyswajalność mikroelementów i składników pokarmowych. Mielone produkty są także wykorzystywane jako wypełniacz w produkcji całego asortymentu produktów chemii budowlanej oraz w produkcji betonu i elementów betonowych prefabrykowanych.

Produkty firmy mają zastosowanie również w innych branżach, m.in. w przemyśle hutniczym - topnik do wytopu surówek, w przemyśle cukrowniczym - surowiec do oczyszczania soku surowego, w górnictwie - pył przeciwwybuchowy.

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” jest również największym w Polsce producentem wysokiej jakości sorbentów wapiennych stosowanych w energetyce w technologiach odsiarczania spalin. Czatkowicki sorbent to efekt połączenia najnowocześniejszych technologii produkcyjnych z najwyższej klasy kamieniem wapiennym. Produkcja wysokiej klasy sorbentów stosowanych w procesie odsiarczania spalin energetycznych, pozwala jej zrealizować jeden z elementów misji – dbałość o stan powietrza atmosferycznego. Odsiarczanie gazów spalinowych przynosi korzystne skutki tak o znaczeniu lokalnym, jak i w skali całego kraju, dlatego tak ważnym jest stosowanie sorbentów produkowanych z wysokiej jakości skał wapiennych. Każdy związany sorbentem kilogram SO₂ pomniejsza wielkość emisji SO₂ do powietrza, a tym samym zmniejsza zakwaszenie opadów, wód powierzchniowych i gleb. Ponadto, stosowanie wysokiej klasy sorbentów, jakie oferuje kopalnia, pozwala zmniejszyć koszty przedsiębiorstwa związane z emisją gazów i pyłów do powietrza.

W ubiegłym roku firma rozpoczęła prace nad udostępnieniem nowego złoża, którego zasoby pozwolą na stałe dostawy produktów co najmniej do 2060 roku.

Wszystkie oferowane produkty spełniają wszelkie prawem wymagane normy zgodne z obszarem zastosowania, a wiele z nich otrzymało szereg wyróżnień branżowych. W spółce funkcjonuje System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodny z normami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2014.

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ