Partner serwisu
06 września 2017

Rekordowy portfel zleceń Grupy ERBUD

Kategoria: Aktualności

Pierwsze półrocze było bardzo udane dla Grupy ERBUD, która miała 60,5 miliona złotych skonsolidowanego zysku ze sprzedaży. Portfel zamówień zwiększony został do rekordowego poziomu - 2,2 miliarda złotych.

Rekordowy portfel zleceń Grupy ERBUD

Zysk skonsolidowany został zwiększony o 8% niż przed rokiem, z kolei portfel zamówień jest niemal dwukrotnie większy niż w czerwcu poprzedniego roku. Przychody grupy w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 776,3 miliona złotych i były niższe o 1,5% niż rok temu. Zysk netto wyniósł 7 milionów złotych. Rok temu w czerwcu była strata - 8,2 miliona złotych, która wynikała ze sprzedaży spółki deweloperskiej Budlex.

Solidny portfel zleceń, który zgromadziliśmy w ubiegłym roku, pozwolił nam utrzymać przychody na stabilnym poziomie, pomimo ogólnego spowolnienia w branży. Cieszy nas jednocześnie wzrost wyniku ze sprzedaży i wyniku netto. Ujemne efekty transakcji sprzedaży akcji Budlex S.A. zostały zniwelowane dzięki dobrym wynikom w pozostałych sektorach naszej działalności - mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Silna pozycja

Dobre wyniki to efekt silnej pozycji, wypracowanej na krajowym rynku budownictwa kubaturowego. Przychody w tym segmencie wyniosły 552,3 miliona złotych i były o 13% wyższe niż na koniec czerwca poprzedniego roku.

Główna część przychodów Grupy ERBUD przypada na budownictwo kubaturowe w Polsce. W I półroczu 2017 r. przychody tego segmentu stanowiły 71% całości przychodów ze sprzedaży. Warto podkreślić też stabilny wynik osiągnięty przez segment przemysłu. W minionym półroczu projekty industrialne w branży energetycznej i szeroko rozumianym przemyśle były drugą najbardziej dochodową częścią naszej działalności. Przyniosły 102,7 mln zł przychodów, co stanowi 13% ogólnego wyniku - zaznacza Dariusz Grzeszczak.

Komfortowa sytuacja

Zgromadzony przez Grupę ERBUD portfel zleceń osiągnął rekordowy poziom. Na koniec czerwca 2017 r. wartość wszystkich zamówień wyniosła 2,2 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 99,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Kontrakty podpisane w samym I półroczu 2017 warte są 908 milionów złotych. Dodatkowo, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 Grupa ERBUD podpisała kolejne 15 kontraktów o wartości 322,5 miliona złotych.  Wartość kontraktów Grupy ERBUD o terminie realizacji w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 wynosi 1,2 miliarda złotych, a na cały 2018 rok - kolejny miliard złotych.

To bardzo komfortowa sytuacja, bo zwykle taki portfel zamówień na następny rok mieliśmy w grudniu, a nie już w trzecim kwartale. Bogaty portfel pozwala Grupie ERBUD selektywnie podchodzić do nowych zapytań ofertowych – mówi Dariusz Grzeszczak.

Możliwy dalszy rozwój

W działalności zagranicznej Grupa podpisała w pierwszym półroczu 2017 roku umowy na kwotę 187,2 miliona złotych, co powinno przełożyć się na wzrost zysków w tym segmencie. Dla porównania, w analogicznym okresie roku 2016 podpisano kontrakty o wartości 31,3 miliona złotych, co oznacza prawie pięciokrotny wzrost r/r. Najważniejszym projektem zagranicznym podpisanym w pierwszym półroczu 2017 roku przez GWI GmbH był kontrakt z Vatenfall Europe Warme AG na budowę elektrociepłowni Reuter C Ersatz w Berlinie. Udział GWI GmbH w umowie wynosi 8,8 miliona euro (37,2 miliona złotych).

Możliwości dalszego rozwoju dostrzegamy głównie w segmencie kubaturowym, którego łączny portfel zleceń w kraju i za granicą na koniec czerwca osiągnął poziom 1,9 miliarda złotych, co stanowi 87% całego portfela Grupy ERBUD. Znaczny potencjał rozwojowy występuje w projektach biurowych, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Spodziewamy się także dalszej poprawy koniunktury wywołanej wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy 2014-2020. Zyskać mogą zwłaszcza nasze spółki zależne: PDBI S.A. oraz Erbud Industry, które realizują projekty odpowiednio dla segmentu inżynieryjno-drogowego oraz dla przemysłu i energetyki - zapowiada Dariusz Grzeszczak.

Grupa ERBUD utrzymała bezpieczną pozycję gotówkową. Środki pieniężne na koniec czerwca 2017 wyniosły 141,4 miliona złotychc co oznacza wzrost o 23% r/r. Równocześnie Grupa zmniejszyła o 72% poziom zadłużenia netto, które w I półroczu 2017 wyniosło 11,1 miliona złotych.

źródło: erbud.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ