Partner serwisu
10 sierpnia 2017

LafargeHolcim z dalszym wzrostem zysków w II kwartale

Kategoria: Aktualności

Lafarge odnotował wzrost sprzedaży netto o 3,6% w porównaniu do II kwartału 2016. - LafargeHolcim po raz piąty z rzędu osiągnął dodatni wzrost zysków w kwartale, podtrzymywany strategią cenową, dyscypliną w zarządzaniu kosztami i synergią – powiedział Beat Hess, prezes i p.o. dyrektora generalnego.

LafargeHolcim z dalszym wzrostem zysków w II kwartale

Po raz kolejny w naszych wynikach dały o sobie znać unikatowe zalety naszego zrównoważonego portfolio w takich kluczowych krajach jak Stany Zjednoczone, Indie, Nigeria, a w tym kwartale także Meksyk. Rynki te wnoszą istotny wkład w przychody i z nawiązką wynagradzają przeciwności, z jakimi borykamy się na niektórych obszarach. Na tej podstawie oraz opierając się na naszych dotychczasowych wynikach, wciąż mamy pewność realizacji prognoz na pełny rok obrotowy, a także celów na rok 2018. Co więcej, nasze stałe wysiłki na rzecz transformacji naszego potencjału handlowego oraz poprawy bazy kosztowej zapewniają nam dobrą pozycję wyjściową, by w pełni skorzystać na wzroście rynku – dodał Beat Hess.

Prognozy na rok 2017

W 2017 roku Lafarge ma zamiar osiągnąć zrównoważony, rentowny wzrost dzięki nieustającej silnej koncentracji na synergii, strukturalnych oszczędnościach, komercyjnym zróżnicowaniu naszych produktów oraz rozwiązań dla budownictwa i dyscyplinie inwestycyjnej. Przyczyni się do tego w szczególności wkład kilku rynków, takich jak Stany Zjednoczone, Indie, Nigeria oraz niektórych krajów europejskich. Kierując się sytuacją rynkową w pierwszym półroczu,przewidujemy obecnie wzrost popytu na naszych rynkach o 1–3 procent. Lafarge spodziewa się uzyskać w 2017 r. istotny wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA oraz bieżących zysków na akcję (EPS):

  • Dwucyfrowa dynamika wzrostu skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r.
  • Wzrost bieżących EPS o ponad 20 procent
  • Docelowy stosunek zadłużenia netto do skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA wynoszący ok. 2.

W 2017 r. Grupa wypłaci dywidendę akcjonariuszom proporcjonalnie do solidnego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym:

  • Dywidenda w wysokości 2,0 CHF na akcję.
  • Program wykupu udziałów o wartości do 1 mld CHF w latach 2017–2018.

Zmiana na stanowisku dyrektora generalnego Grupy

Jan Jenisch, którego powołanie na dyrektora generalnego Grupy LafargeHolcim ogłoszono w maju, obejmie stanowisko z dniem 1 września 2017 r.

Wyniki Grupy

W II kw. Grupa po raz piąty z rzędu osiągnęła wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA w stosunku do analogicznego okresu. Duży wkład w utrzymanie dynamiki przychodów wniosły regiony Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej; szczególną rolę odegrały Stany Zjednoczone, Nigeria i Meksyk.

Pomimo pozytywnych wyników w Indiach – które nadal powracają do formy po wycofaniu części banknotów z obiegu – w regionie Azji i Pacyfiku sytuacja jest wciąż niekorzystna za sprawą trudnych warunków rynkowych w Indonezji, Malezji i na Filipinach. Przychody w Europie w II kw. nieznacznie spadły, aczkolwiek ogólny trend jest wzrostowy. Pomimo mniejszej liczby dni roboczych w rozpatrywanym okresie wolumeny sprzedaży cementu uległy niewielkiemu zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Światowe ceny cementu wzrosły o 5,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost cen wyniósł 2,3 proc. w porównaniu z I kw. 2017 r. W II kw. uzyskano synergie w wysokości 121 mln CHF. Pod koniec kwartału Grupa była bliska osiągnięcia łącznych oszczędności wynikających z synergii na poziomie 1 mld CHF, znacznie powyżej przyspieszonego celu końcoworocznego dla 2017 r.

Skorygowany zysk operacyjny EBITDA wzrósł o 10,1 proc., do 1735 mln CHF w porównaniu z analogicznym
okresem. Strategia cenowa, dyscyplina w zarządzaniu kosztami oraz synergie były czynnikami wzrostu marż; skorygowana marża zysku operacyjnego EBITDA wzrosła w II kw. o 15 punktów bazowych w porównaniu z analogicznym okresem.

Bieżący zysk netto wzrósł w kwartale o 22,7 proc., do 700 mln CHF, a bieżące zyski na akcję wzrosły o 23,4 proc., do 1,16 CHF w porównaniu z II kw. 2016 r. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – które zmniejszyły się w pierwszym kwartale na skutek wyższych wypływów sezonowych – w I I kw. zwiększyły się do 174 mln CHF. Zadłużenie netto na koniec kwartału wyniosło 15,7 mld CHF i zostało zmniejszone o blisko 2,4 mld CHF w porównaniu z II kw. 2016 r.

Cały raport dostępny TUTAJ
 

Źródło: lafarge.pl

Fot.: 123rf.com

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ