Partner serwisu
27 lipca 2017

Budimex odnotował 12%-owy wzrost sprzedaży rok do roku. Dariusz Blocher, prezes Zarządu podsumowuje pierwsze półrocze 2017 roku

Kategoria: Aktualności

Historycznie wysoki portfel zamówień, 12%-owy wzrost sprzedaży rok do roku, bardzo dobre wyniki finansowe na każdym poziomie działalności, w tym wypracowanie 195 milionów zysku netto oraz znaczna rozbudowa banku ziemi w segmencie deweloperskim to główne osiągnięcia Grupy Budimex w pierwszym półroczu 2017 roku.

Budimex odnotował 12%-owy wzrost sprzedaży rok do roku. Dariusz Blocher, prezes Zarządu podsumowuje pierwsze półrocze 2017 roku

W pierwszej połowie roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 8,0%. W tym samym czasie sprzedaż w segmencie budowlanym Grupy Budimex była wyższa o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając poziom 2 597 milionów złotych. Dariusz Blocher spodziewa się, że pozytywna dynamika sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy utrzyma się w kolejnych kwartałach. Motorem wzrostu sprzedaży w omawianym okresie była część budownictwa ogólnego ze sprzedażą wyższą o 26% rok do roku. Rekordowa kontraktacja w 2016 roku przełożyła się na istotne zwiększenie udziału kubatury w sprzedaży segmentu budowlanego w pierwszym półroczu 2017 roku.

Znaczący wzrost sprzedaży odnotował Budimex Nieruchomości. W pierwszym półroczu 2017 przekazano klientom 892 mieszkania, o 106% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dzięki temu sprzedaż segmentu deweloperskiego osiągnęła poziom 230 milionów złotych wzrastając o 81% rok do roku.

W pierwszym półroczu 2017 Grupa Budimex wypracowała bardzo dobre wyniki, poprawiając je w odniesieniu do roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio: 17%, 40% i 33%. Rentowność operacyjna w Grupie Budimex osiągnęła poziom 9,2% sprzedaży w ciągu sześciu miesięcy 2017 roku. Niemniej jednak od kilku miesięcy obserwuje się rosnącą presję cenową ze strony podwykonawców oraz istotny wzrost płac i cen materiałów. W związku z coraz trudniejszą sytuacją na rynku budowalnym utrzymanie w kolejnych kwartałach poziomu zyskowności porównywalnego do pierwszego półrocza może okazać się niemożliwe.

Na koniec czerwca 2017 roku wartość portfela zamówień Grupy Budimex kolejny raz osiągnęła historycznie wysoki poziom 9,6 miliarda złotych i była wyższa od wartości na koniec roku 2016 o 684 miliony złotych. Sezon budowlany wchodzi w okres szczytowo wysokiej produkcji, która przy pozytywnej dynamice sprzedaży, w przyszłych kwartałach może rzutować na wartość zamówień pozostających do realizacji.

Grupa Budimex podpisała w ciągu sześciu miesięcy 2017 roku umowy o wartości 3,2 miliarda złotych

Wartość podpisanych kontraktów jest porównywalna do wartości z analogicznego okresu 2016 roku, przy znacząco różnej strukturze. W związku z ożywieniem na rynku przetargów infrastrukturalnych i kolejowych, udział podpisanych kontraktów kubaturowych spadł z 45% w pierwszym półroczu 2016 roku do 32% w 2017 roku.

Budimex konsekwentnie realizuje strategię rozszerzania działalności o nowe segmenty rynku budowlanego, umacniając swoją pozycję na rynku energetycznym i przesyłu gazu. W lipcu 2017 roku podpisano z Tameh Polska Sp. z o.o. kontrakt na budowę gazowego bloku energetycznego o wartości 126 milionów złotych. Rozpoczęto budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie, gdzie Zamawiający wydał Polecenie Rozpoczęcia Prac. Na rynku przesyłu gazu konsorcjum z udziałem Budimex SA złożyło najniższą ofertę na budowę gazociągu na odcinku Brzeg-Kiełczów o wartości 188 milionów złotych i drugą co do wartości na budowę gazociągu na odcinku Strachocina-Pogórska Wola o wartości 413 milionów złotych – obie oferty przekraczają jednak budżet Zamawiającego.

 

Źródło: budimex.pl

Fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ