Partner serwisu
16 czerwca 2017

Walne Zgromadzenie z udziałem członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Kategoria: Aktualności

W dniu 8 czerwca 2017 roku w Krakowie z udziałem licznej reprezentacji członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego podsumowano działania podjęte w minionym roku przez Izbę.

Walne Zgromadzenie z udziałem członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Podczas obrad został poruszony temat niewykorzystania w pełni zaplanowanych na ubiegły rok środków na inwestycje oraz ograniczenie ilości przetargów na drogach krajowych, a w jeszcze większym stopniu na drogach samorządowych. Zostały również przedstawione plany na przyszłość, jak zapewnił zastępca generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, jeszcze w tym roku ruszą przetargi na 120 km dróg, o łącznej wartości 7 mld zł.

W czasie wystąpień podkreślano dobry klimat rozmów i współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, GDDKiA, a także Zarządami Dróg Wojewódzkich i Powiatowych, Daje to szansę na ostateczne i właściwe uregulowanie zasad realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

Zwrócono także uwagę na bardzo dobrą współpracę z organizacjami branżowymi, w tym Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa oraz Polskim Kongresem Drogowym.

Podjęto wiele ważnych uchwał m.in. zatwierdzono sprawozdanie z działalności OIGD oraz bilans za rok ubiegły, udzielono absolutorium Radzie Izby, uchwalono plan finansowy na 2017 rok i uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej – nowym jej członkiem został Pan Przemysław Klonowski z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Poinformowano również członków Izby o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Izby na kadencję 2015 – 2018 w regionie małopolskim – nowym jej członkiem został Pan Andrzej Kuklicz z Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego GODROM Sp. z o.o. z Gorlic.

Źródło i fot.: oigd.com.pl

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ