Partner serwisu
22 grudnia 2016

Natura 2000 - finansowanie – przejrzyste zasady

Kategoria: Aktualności

W momencie zetknięcia się z tak szybko rozwijającą się siecią, jaką jest Natura 2000, równie szybko może
pojawić się pytanie: jakie są źródła finansowania tego projektu? Źródeł jest kilka – pierwsze z nich to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 25% powierzchni terenów Natura 2000 pokrywa się z terenami rolniczymi).

Natura 2000 - finansowanie – przejrzyste zasady

Środki pozyskane z tego źródła są przeznaczone na ochronę zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz ekstensywną gospodarką na łąkach i pastwiskach.

Wspólna Polityka Rolna na lata 2014–2020 przewiduje, że Polska będzie największym beneficjentem środków
przeznaczonych na rolnictwo. Kolejnym źródłem finansowania sieci Natura 2000 jest Europejski Fundusz Rybacki, którego celem jest wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, która z kolei służy zrównoważonemu korzystaniu z zasobów morskich. Działania finansowane z funduszu przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności szczególnie w obszarach morskich sieci Natura 2000.

Wsparcie finansowe dla programu Natura 2000 stanowią również europejskie fundusze strukturalne: Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spójności. W ich zakresie możliwe jest wsparcie obszarów Natura 2000 między innymi w takich kategoriach jak promowanie różnorodności i ochrony przyrody lub ochrona i waloryzacja
dziedzictwa naturalnego. Ostatnim ważnym programem finansującym działania prowadzone w ramach tworzenia i działania sieci Natura 2000 jest program LIFE. To kontynuacja realizowanego w latach 2007-2013 programu LIFE+. W jego ramach wyróżniono dwa obszary działania: na rzecz ochrony środowiska oraz na rzecz klimatu.

 

Fragment artykułu "Natura 2000 problem czy szansa?", który ukazał się w numerze 6/2016 magazynu "Surowce i Maszyny Budowlane"

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ