Partner serwisu
15 listopada 2016

Reorganizacja Zamet Industry – reakcja na wyzwania rynkowe

Kategoria: Aktualności

Po trzech kwartałach bieżącego roku, grupa kapitałowa Zamet Industry odnotowała 201,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 13,2 mln zł skonsolidowanej straty netto. Ujemny wynik w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po trzech kwartałach 2016 roku wynika przede wszystkim ze straty poniesionej przez spółkę zależną Zamet Budowa Maszyn S.A., a także kosztów restrukturyzacji oraz innych zdarzeń o charakterze jednorazowym.

Reorganizacja Zamet Industry – reakcja na wyzwania rynkowe

Na skonsolidowane wyniki finansowe wpłynęły m.in. jednorazowe koszty rozpoczętej restrukturyzacji grupy kapitałowej, w tym zapoczątkowany w czerwcu br. proces zwolnień w tarnogórskiej spółce zależnej Zamet Budowa Maszyn S.A. Celem restrukturyzacji jest dostosowanie spółek do trudnej sytuacji rynkowej.

– Warunki rynkowe stawiają przed Grupą Zamet duże wyzwania, więc optymalizacja i reorganizacja działalności jest nieunikniona – mówi Tomasz Jakubowski, prezes zarządu Zamet Industry S.A.  

– W czerwcu komunikowaliśmy decyzję o restrukturyzacji kosztowej i majątkowej spółki Zamet Budowa Maszyn, mającej na celu koncentrację większości działalności w Tarnowskich Górach. Konieczność szybkiego dostosowania bazy kosztowej do zmieniającego się otoczenia rynkowego dotyczy wszystkich spółek Grupy Zamet. Spowolnienie inwestycyjne w sektorze oil & gas, oddziałuje negatywnie nie tylko na rentowność segmentu offshore, ale także na rentowność projektów w branżach pokrewnych. Dzieje się tak, gdyż konkurenci poszukując nowych zleceń, są skłonni do intensywnej rywalizacji cenowej. W całej Grupie Zamet już teraz, wyprzedzając naszą konkurencję, podejmujemy szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne. Nasze doświadczenie pokazuje, że poprawa koniunktury w branży przychodzi nagle i wówczas zyskuje ten, kto jest do niej najlepiej przygotowany. Chcemy być liderem spodziewanego odbicia, choć nie oczekujemy, że nastąpi ono już w najbliższych miesiącach. Kluczem do sukcesu będą niskie koszty i wysoka sprawność operacyjna – dodaje Tomasz Jakubowski.   

Negatywne czynniki

Drugim czynnikiem negatywnie wpływającym na marżę w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest zwiększający się udział przychodów z niżej marżowego sektora infrastrukturalnego - zarówno w obszarze mostowym jak i energetycznym - na którym dotychczasowy udział Zamet Industry był relatywnie niewielki.

– Konkurencja w branży infrastrukturalnej jest znacznie wyższa niż w sektorze oil & gas, co negatywnie wpływa na rentowność tego segmentu. Należy jednak pamiętać, że realizując ww. kontrakty Zamet Industry zdobywa nowe kompetencje i referencje, które w dłuższej perspektywie pozwolą na dywersyfikację ryzyka rynkowego i lepsze wyniki w okresie dekoniunktury na rynku oil & gas, natomiast w krótkim terminie generują dodatkowe koszty. Przykładem powyższego jest m.in. wart ok. 50 mln zł kontrakt wykonywany w ramach inwestycji Budowy Bloku J910 MW w Elektrowni Jaworzno III - nie zidentyfikowaliśmy określonych ryzyk technologicznych, co przyczyniło się do straty poniesionej przez spółkę Zamet Budowa Maszyn – mówi Tomasz Jakubowski.

– Wyciągamy konkretne wnioski z wyzwań jakie napotkaliśmy m.in. w trakcie realizacji projektu dla Elektrowni Jaworzno III. Rozpoczęliśmy kompleksowy program optymalizacji struktur organizacyjnych i realizowanych procesów biznesowych. W ramach podejmowanych działań stworzyliśmy strukturę project managerów dedykowanych do poszczególnych kontraktów, wdrażamy narzędzia podnoszące jakość i skuteczność oraz inicjujemy zmiany kultury organizacyjnej oparte na filozofii Lean. Jesteśmy przekonani, że te wysiłki poskutkują w przyszłości poprawą jakości naszych usług oraz zapewnią lepszą kontrolę nad kosztami i czasem realizacji kontraktów na każdym etapie produkcji  – mówi Artur Jeziorowski, wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych. 

Stabilność

Pomimo niezadowalającego wyniku po trzech kwartałach, sytuacja grupy kapitałowej Zamet Industry pozostaje stabilna. – Grupa Zamet jest i pozostaje stabilnym oraz wiarygodnym partnerem, zarówno dla kontrahentów jak i podmiotów udzielających finansowania. Słaby wynik trzeciego kwartału nie powinien wpłynąć na zachwianie silnej pozycji i dotychczasowego postrzegania Zametu na rynku. Na opublikowane wyniki wpłynął szereg czynników, które wprawdzie aktualnie spowodowały zwiększenie kosztów, ale w przyszłości przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności Grupy Zamet – mówi Przemysław Milczarek, wiceprezes zarządu ds. finansowych.  

– Nasi partnerzy biznesowi są świadomi nieodzowności podejmowanych przez zarząd Spółki działań. Procesy związane z restrukturyzacją oraz ekspansją na nowe obszary działalności, zawsze generują koszty, szczególnie w jej początkowej fazie. Na działalność Grupy patrzymy jednak długoterminowo i jesteśmy przekonani, że szybka oraz zdecydowana reakcja na zmieniające się otoczenie zaprocentuje w przyszłości. Podejmując działania restrukturyzacyjne, uwzględniamy ryzyka z tym związane i odpowiednio je wyceniamy. Dlatego też, do szacowania ryzyk w bieżącym wyniku finansowym, podeszliśmy ze szczególną starannością i ostrożnością, m.in. zawiązując rezerwy na możliwe sporne należności i rozliczenia. W kolejnych okresach sprawozdawczych nie przewidujemy już tak znaczącego ujemnego wpływu zdarzeń jednorazowych na nasz wynik. Wyjątkiem mogą być zdarzenia nie związane z działalnością operacyjną i nie mające bezpośredniego wpływu na płynność finansową. Warto też zaznaczyć, że w ostatnim czasie podpisaliśmy nową umowę kredytową z jednym z wiodących banków, co dodatkowo zabezpiecza finansowanie operacyjne Grupy – dodaje Przemysław Milczarek.

 

 

Źródło: informacja prasowa

fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ