Partner serwisu
10 sierpnia 2016

CEMEX podaje wyniki za drugi kwartał roku 2016

Kategoria: Aktualności

CEMEX ogłosił, że jego skonsolidowana sprzedaż netto osiągnęła kwotę 3,7 miliarda $US w drugim kwartale 2016 r., wzrost o 6% wobec porównywalnego okresu w roku 2015, porównując na takich samych zasadach dla działalności w toku oraz korygując o wahania kursów walut. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 6% do kwoty 771 milionów $US wobec analogicznego okresu roku 2015. Porównując na takich samych zasadach, wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 16% w tym samym okresie.

CEMEX podaje wyniki za drugi kwartał roku 2016
  • Dochód netto w kwartale wzrósł o 81%, porównując rok do roku, i osiągnął kwotę 205 milionów $US oraz był najwyższy w drugim kwartale do 2008 roku.
  • Operacyjny wynik EBITDA wzrósł w kwartale o 16%, porównując na takich samych zasadach, prowadząc do marży EBITDA na poziomie 20.9%. Zarówno wynik EBITDA jak i marża EBITDA były najwyższe w drugim kwartale od 2008 roku.
  • Wolne przepływy środków pieniężnych za kwartał wyniosły 422 miliony $US, poprawa o 359 milionów $US, w porównaniu do analogicznego kwartału 2015 roku były najwyższe w drugim kwartale od 2008 roku.
  • Redukcja o blisko 1,3 miliarda $US wartości naszego całkowitego zadłużenia pro-forma plus obligacji wieczystych w pierwszym półroczu 2016 roku odzwierciedlająca między innymi wykorzystanie stworzonej rezerwy gotówkowej oraz przychodów z transakcji na Filipinach do redukcji zadłużenia

Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego za drugi kwartał roku 2016

  • Wzrost skonsolidowanej sprzedaży netto, porównując na takich samych zasadach, był spowodowany wyższymi cenami naszych produktów w walutach lokalnych w większości naszych oddziałów a także wyższymi ilościami w Meksyku, USA oraz naszym regionie Europy.
  • Dochód operacyjny przed kosztami pozostałymi, netto, w drugim kwartale wzrósł o 11% oraz 24%, porównując na takich samych zasadach, do 539 milionów $US.
  • Dochody netto z udziałów kontrolnych w drugim kwartale 2016 roku wzrosły o 81% do 205 milionów $US w stosunku do straty w wysokości 114 milionów $US w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 6%, a porównując na takich samych zasadach, o 16% do 771 milionów $US.
  • Marża wyniku operacyjnego EBITDA wzrosła o 1,3 punktu procentowego, porównując rok do roku, osiągając 20,9%.
  • Wolne przepływy środków pieniężnych za kwartał wyniosły 422 miliony $US, wzrost o 359 milionów $US, w porównaniu do analogicznego kwartału roku 2015.

Fernando A. Gonzalez, Prezes Zarządu CEMEX, powiedział: -Nasze solidne wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2016 roku świadczą o prężności naszego portfela, który w dużym stopniu składa się z rynków wysokiego wzrostu, na których występują atrakcyjne warunki podaży i popytu.

W kwartale zanotowaliśmy wyższe skonsolidowane ilości cementu i kruszyw a także dalsze korzystne wyniki realizacji naszej strategii wartość ponad ilość, co doprowadziło do wzrostu sprzedaży o 6%, porównując na takich samych zasadach. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 16%, także porównując na takich samych zasadach, przy wzroście marży o 1,3 punktu procentowego. Wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie osiągnęły w kwartale wartość 478 milionów $US, wzrost o 376 milionów $US w stosunku do poziomu z roku ubiegłego.

Nasze zadłużenie pro-forma, odzwierciedlające między innymi naszą rezerwę gotówkową oraz przychody z transakcji na Filipinach, jest o blisko 1,3 miliarda $US niższe niż na koniec roku 2015. Jest to dodatkowy krok na naszej drodze do jak najszybszego osiągnięcia struktury kapitałowej z oceną na poziomie inwestycyjnym.

Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym

W drugim kwartale 2016 roku dochody netto z udziałów kontrolnych wyniosły 205 milionów $US, poprawa w stosunku do 114 milionów $US w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych zmniejszyła się w kwartale o 1.151 milionów $US.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące drugiego kwartału 2016 r. na rynkach geograficznych

 Sprzedaż netto w naszym oddziale w Meksyku wzrosła o 7% w drugim kwartale 2016 r. do kwoty 796 milionów $US, w porównaniu do 745 milionów $US w drugim kwartale 2015 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 18% do wartości 302 milionów $US wobec analogicznego okresu roku ubiegłego.

CEMEX w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 1.036 milionów $US w drugim kwartale 2016 r., wzrost o 3% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 10% do wartości 172 milionów $US w kwartale, w stosunku do 156 milionów $US w analogicznym kwartale roku 2015.

CEMEX w regionie Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 466 milionów $US w drugim kwartale roku 2016, przedstawiającą spadek o 10% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 5% do wartości 153 milionów $US w drugim kwartale 2016 r., z wartości 160 milionów $US w drugim kwartale 2015 r.

W Europie sprzedaż netto za drugi kwartał 2016 r. zmniejszyła się o 2% do kwoty 910 milionów $US, w porównaniu do 926 milionów $US w drugim kwartale 2015 r. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 122 miliony $US za kwartał, 4% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

CEMEX w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji podał 4% spadek sprzedaży netto za drugi kwartał 2016 r., do wartości 407 milionów $US, w stosunku do drugiego kwartału 2015 r., a wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 93 miliony $US, spadek o 2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

CEMEX to firma globalna zajmująca się produkcją materiałów budowlanych, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach. Obchodząca swoją 110 rocznicę powstania firma CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, doskonalenie sprawności oraz wysiłki mające na celu promowanie zrównoważonej przyszłości.

 

 

Źródło: CEMEX

Źródło fot.: 123rf.com

Tagi: CEMEX, wyniki
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ