Partner serwisu
09 sierpnia 2016

Polska i słowacka służba geologiczna rozwijają współpracę

Kategoria: Aktualności

Nowe porozumienie o współpracy między służbami, podpisane w czerwcu 2016 r., stało się impulsem do zintensyfikowania prac na rzecz wspólnych projektów. Geolodzy zgodnie postanowili, że najpierw skoncentrują swoje działania na zagadnieniach związanych z rozwojem geoturystyki na pograniczu obu państw.

Polska i słowacka służba geologiczna rozwijają współpracę

Na zaproszenie Państwowego Instytutu Geologicznego im. Dionýza Štúra ze Słowacji (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ŠGÚDŠ) przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego gościli w dniach 28-30 czerwca 2016 r. w Spišskiej Novej Vsi na Słowacji.

Cel

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy ŠGÚDŠ i PIG-PIB i realizacji wspólnych projektów w polsko-słowackim obszarze transgranicznym. Podczas obrad, które odbywały się w Regionalnym Centrum ŠGÚDŠ w Spišskiej Novej Vsi, uzgodniono, że wspólne działania skoncentrują się na początek na zagadnieniach związanych z rozwojem geoturystyki. Ponadto rozmowy dotyczyły współpracy obu instytucji w ramach Stowarzyszenia Służb Geologicznych Europy EuroGeoSurveys oraz opracowania kolejnych propozycji projektów w ramach programów międzynarodowych i bilateralnych.

Reprezentacja

Stronę polską reprezentowali: zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji dr Tomasz Nałęcz, zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej dr Edyta Majer oraz kierownik Sekcji Współpracy Zagranicznej PIG-PIB mgr Małgorzata Przychodzka. Delegacji gospodarzy przewodniczyli dyrektor generalny ŠGÚDŠ ing., CSc. Branislav Žec i dyrektor ds. geologii RNDr., CSc. Alena Klukanová. W wizycie uczestniczyli także eksperci z obu instytucji: dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, mgr Rafał Sikora i dr Maciej Kłonowski oraz ing., CSc. Daniela Mackových, ing. Stanislav Gonda, RNDr. Ľubomír Hraško, ing., CSc. Ľubomír Petro i ing., PhD Peter Bajtoš.

W trakcie wizyty gościom z Polski zaprezentowano nowoczesne laboratorium geoanalityczne, znajdujące się w Regionalnym Centrum ŠGÚDŠ, w którym możliwe jest wykonywanie szerokiego zakresu analiz próbek geologicznych i hydrogeologicznych, a także innych materiałów środowiskowych, na potrzeby badań geologicznych oraz monitoringu stanu środowiska. W ramach spotkania zorganizowano także pieszą wycieczkę geologiczną do Parku Narodowego Słowacki Raj, podczas której podziwiano ciekawostki geologiczne przełomu rzeki Hornad i wapiennej, krasowej doliny Suchá Belá oraz wspólnym wysiłkiem zdobyto Tomášovský výhľad.  

 

Źródło i fot.: pgi.gov.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ