Partner serwisu
03 sierpnia 2016

Czeska Służba Geologiczna i PIG-PIB podpisały nową umowę o współpracy

Kategoria: Aktualności

Porozumienie potwierdza zainteresowanie obu stron współpracą aż w 9 obszarach priorytetowych, a także wymianą ekspertów i wspólnym udziałem w realizacji projektów unijnych i międzynarodowych.

Czeska Służba Geologiczna i PIG-PIB podpisały nową umowę o współpracy

Jak piszą Wojciech Brochwicz-Lewiński i Małgorzata Przychodzka w dniach 25-26 lipca 2016 r. przedstawiciele PIG-PIB spotkali się z dyrektorem Czeskiej Służby Geologicznej (ČGS) Ph.D Zdenkiem Venerą, by dokończyć negocjacje i podpisać nową umowę o współpracy dwustronnej służb geologicznych Polski i Czech. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB im. Henryka Teisseyre'a.

Ze względu na poruszane tematy i rangę spotkania w rozmowach uczestniczyła silna reprezentacja dyrekcji i ekspertów PIG-PIB: dr Tomasz Nałęcz - zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji, dr Małgorzata Woźnicka - zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH), prof. Zbigniew Cymerman - dyrektor Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB, dr Wojciech Brochwicz-Lewiński - kierownik Działu Współpracy i Promocji, mgr Małgorzata Przychodzka - kierownik Sekcji Współpracy Zagranicznej oraz eksperci - dr Wiesław Kozdrój, dr Maciej Kłonowski, mgr Rafał Sikora, dr Andrzej Stachowiak, dr Adam Ihnatowicz i dr Janusz Badura.

Podpisanie umowy poprzedziły rozmowy nt. współpracy dwustronnej i regionalnej, zainicjowane przez dyrektora ČGS Zdenka Venerę i zastępcę dyrektora PIG-PIB Tomasza Nałęcza podczas ostatnich spotkań EuroGeoSurveys w Brukseli w lutym i marcu 2016 r. W rozmowach tych uczestniczył również  Wojciech Brochwicz-Lewiński - kierownik Działu Współpracy i Promocji PIG-PIB. Wskazano wówczas na potrzebę zastąpienia umowy o współpracy dwustronnej z 10 czerwca 2011 r., która wygasła z dniem 31 grudnia 2015 r. Kolejne ustalenia zostały poczynione w trakcie tegorocznego spotkania dyrektorów służb geologicznych Europy środkowej w Budapeszcie (7-8 czerwca 2016 r.) i późniejszych rozmów we Wrocławiu, już z udziałem dyrektor ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej Małgorzaty Woźnickiej i szerokiego grona ekspertów PIG-PIB.

Nowe porozumienie o współpracy z Czeską Służbą Geologiczną zostało zawarte na 5 lat od daty podpisania, czyli do 26 czerwca 2021 r. Ma ono charakter ramowy i potwierdza zainteresowanie obu stron wspieraniem bądź inicjowaniem działań na następujących polach: 

  • Geologia regionalna, włącznie z kartowaniem i wdrażaniem nowych metod badawczych
  • Osuwiska i inne deformacje zboczowe
  • Hydrogeologia i geotermia, włącznie z transgranicznym monitoringiem wód podziemnych
  • Geologia gospodarcza – surowce krytyczne
  • Wydobycie surowców mineralnych na obszarach przygranicznych i ocena wpływu działalności górniczej na środowisko
  • Geoinformacja i zarządzanie danymi
  • Monitoring i sanacja skażonych miejsc oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
  • Mapy geologiczne do celów edukacyjnych, geoparki i ścieżki geologiczne
  • Wymiana publikacji, dokumentacji i materiałów geologicznych

W ramach porozumienia planowana jest ponadto współpraca we wdrażaniu wspólnych projektów, a także wymiana ekspertów oraz wspólny udział w projektach unijnych i międzynarodowych, co w każdym przypadku będzie wymagało dodatkowych uzgodnień pomiędzy stronami.

 

Obie strony uzgodniły w trakcie negocjacji, że w celu płynnego wdrożenia w życie nowo zawartego porozumienia ramowego, korzystne byłoby przygotowanie aneksów, w których zostaną sprecyzowane zakresy współpracy w dziedzinach priorytetowych, oraz że zostaną powołani koordynatorzy ds. współpracy i tworzenia odpowiednich grup roboczych. Dotyczy to zwłaszcza grupy, której zadaniem ma być wspólny monitoring i modelowanie przepływu wód podziemnych w rejonach przygranicznych Polski i Czech, w celu rozwiązywania problemów wynikających ze zwiększającego się poboru wód podziemnych i eksploatacji surowców. Grupa ta ma działać pod bezpośrednim nadzorem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i słowackiego odpowiednika tej instytucji oraz patronatem ministerstw środowiska obu krajów, a jej pierwsze spotkanie jest wstępnie planowane na wrzesień 2016 r.

W podsumowaniu obrad dyrektor Czeskiej Służby Geologicznej Ph.D. Zdeněk Venera i zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji dr Tomasz Nałęcz zgodnie podkreślili bardzo konstruktywny rezultat wrocławskiego spotkania i jego znakomitą atmosferę. Tu specjalne podziękowania zostały skierowane do prof. Zbigniewa Cymermana i zespołu pracowników Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB za wielką staranność o stronę organizacyjną. Trzeba też dodać, że była to pierwsza wizyta dyrektora Zdenka Venery we Wrocławiu, więc program spotkania rozszerzono o wieczorne zwiedzanie miasta, co oczywiście dało okazję do dalszych, mniej formalnych konsultacji.

 

Źródło i fot.: pgi.gov.pl

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ